Na úvod nového Bulletinu Kamila Pelíšková informuje o proběhlém zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě. Jaká je lidskoprávní situace v Izraeli, na Krymu či na polsko-běloruských hranicích? Dominika Šudová následně přibližuje studentskou projektovou soutěž Elevator, která se konala pod záštitou veřejného ochránce práv.

Sekci mezinárodní trestní spravedlnost zahajuje Roman Tocháček a věnuje se zničení Kachovské přehrady na Ukrajině. Půjde o první případ ekocidy řešený před Mezinárodním trestním soudem?

Kamila Pelíšková a Tomáš Opat z evropské sekce přináší novinky z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Za pozornost stojí rozhodnutí Sanchez proti Francii týkající se nenávistných komentářů na Facebooku. Uniknout by nemělo ani rozhodnutí ve věci Maymulakhin a Markiv proti Ukrajině, které se vztahuje k právnímu uznání stejnopohlavních párů.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Radek Tesař věnuje nebezpečnému pnutí na severu Kosova. Ocitá se Balkánský poloostrov opět na hraně ozbrojeného konfliktu?

Jakub Dubják z české sekce odkrývá případ špatného zacházení s vězenkyní ve Věznici Světlá nad Sázavou, která byla po několik hodin připoutána k okenní mříži. Jde “jen” o zneužité pravomoci dozorců nebo již hovoříme o mučení? A jak se věc vyvíjí před obecnými soudy?