V aktuálním Bulletinu se vracíme k prázdninovým zážitkům z prestižních letních škol, které se věnovaly problematice lidských práv a mezinárodního práva. Kristýna Foukalová přispěla reportáží z prosluněné Florencie, kde se každoročně schází evropský lektorský výkvět a respektovaný European University Institute doširoka otevře brány i cizím krátkodobým návštěvníkům z řad studentů. Je více než potěšitelné, že za krátkou dobu se podařilo vybudovat mezinárodně konkurenceschopnou akci, o níž se začíná vědět, také u nás. Na úpatí krkonošských hor se vedle výborných teoretiků představily třeba i generální advokátka při Soudním dvoru EU Eleanor Sharpston a soudkyně tamtéž Sacha Prechal. 

Hostující příspěvek Pavla Daňka zaostřuje pozornost na Bělorusko a dívá se, jak pokračuje vývoj v tamní společnosti a nakolik pomáhají kvalitě dodržování lidských práv a demokracie zahraniční aktéři. Lukáš Hoder se pustil provokativním příspěvkem do debaty ohledně přínosu sledování internetu, zatímco Melanie Phamová informuje, jak tragické důsledky může mít nekontrolovaný pobyt dětí na sociálních sítích. 

Závěrem bychom vás rádi pozvali na mezinárodní odborný seminář, který Centrum pořádá v úterý 15. října na Právnické fakultě Masarykovy univerzity k aktuálnímu a debatovanému tématu přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o lidských právech. Podrobnosti o programu a jména přednášejících naleznete uvnitř Bulletinu.

Dobrou zprávu máme i pro zájemce o spolupráci s naším Centrem. Do 15. října vítáme přihlášky zájemců o stáž, podrobnosti opět naleznete na dalších stránkách.