Na úvod nového Bulletinu Vám přinášíme článek Tomáše Langáška a Veroniky Bílkové, zástupců České republiky v Benátské komisi. Jak hodnotí Benátská komise de-oligarchizaci veřejného života a o čem pojednávají její stanoviska s „českou stopou“?

Sekci mezinárodní trestní spravedlnost otevírá Nikola Burdová pohledem k Mezinárodnímu trestnímu soudu, který se zabývá válečnými zločiny spáchanými během konfliktu v Dárfúru v letech 2003 a 2004. Jak se do nalézání mezinárodní spravedlnosti v Dárfúru projeví nový konflikt, který se v oblasti letos znovu rozhořel?

Filip Lamparter z evropské sekce nahlíží pod pokličku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Camara proti Belgii. Ten se týká povinnosti státu zajistit žadateli o mezinárodní ochranu odpovídající ubytování. Daniela Maiettová se dále zabývá diskriminacíelitní jihoafrické běžkyně Caster Semenyaové, která byla nucena snížit hladinu testosteronu.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva Radek Tesař informuje o proběhlém summitu Organizace smlouvy amazonské spolupráce, který se sešel s cílem chránit Amazonský prales. Shodli se země na opatřeních, jak chránit “plíce světa”?

Bulletin, jak je již zvykem, uzavírá česká sekce, v níž Karolína Vejmolová pojednává o periodické zprávě vlády ČR o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. Jakub Dubják dále informuje o obměně Ústavního soudu a prezidentské návštěvě nejvyšších soudních instancí v Brně.