V únoru vydal Evropský soud pro lidská práva rozsudek v kauze francouzského televizního kanálu C8 proti Francii. V něm rozhodl, že uložením sankcí kanálu vysílajícímu kontroverzní obsah nebylo porušeno právo na svobodu projevu.

Touche pas à mon poste ! („Nedotýkej se mého televizoru!“) je francouzská televizní talk show, která je vysílána na kanálu C8 a produkována společností H20 Productions. Pořad čítá 11 sérií a program se skládá z diskuzí o aktuálním dění, ale také z her a humorných sekvencí. Vysílání se také často účastní různí hosté. Moderátorem pořadu je Cyril Hanouna, který je známý především svou vulgaritou a sexistickými a homofobními vtipy. Právě kvůli jeho chování vznikl tento případ. 

Ruka na genitáliích a falešná seznamka

V prosinci 2016 v rámci rubriky, která ukazovala divákům, co se děje mimo vysílání, odvysílala společnost záznam, který se odehrál během reklamní přestávky. Moderátor Hanouna pod záminkou hry přiměl jednu účinkující, která měla zavřené oči, aby mu položila ruku na kalhoty v úrovni jeho genitálií, aniž by ji varoval nebo k tomu udělila svolení. Právě tento díl pořadu dal podnět k více než 1 350 stížnostem k Nejvyšší radě pro audiovizi (CSA). Stížnosti podalo i několik organizací na ochranu práv žen. 

V dalším díle pořadu moderátor zveřejnil falešný seznamovací inzerát na gay seznamce. Na základě tohoto inzerátu přijal moderátor několik hovorů a živě je vysílal v pořadu. Volající ovšem neupozornil, že jdou do živého vysílání a odpovídal jim zženštile a smál se na jejich účet. Tato sekvence spolu s předchozím incidentem vyvolala skandál. Odsoudily ji různá sdružení pro práva LGBTIQ+ lidí a na vysílání přišlo přes 37 000 stížností.  

Tyto události vyvolaly o to větší pohoršení i z důvodu, že byl pořad odvysílán den po Mezinárodním dni boje proti homofobii, transfobii a bifobii.

Rozhodnutí CSA

Rozhodnutím z roku 2017 uložila CSA žalobci kanálu C8 sankci spočívající v pozastavení vysílání reklamních upoutávek pořadu Touche pas à mon poste ! na dobu čtrnácti dnů a zaplacení pokuty v hodnotě tří milionů eur (v přepočtu přes sedmdesát milionů korun) za oba incidenty spojené s kontroverzním chováním moderátora. S odvoláním na článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv se stěžovatelský kanál C8 obrátil na Státní radu s návrhem na zrušení tohoto rozhodnutí. Státní rada ovšem žádost zamítla.

CSA se rozhodla udělit sankce i právě na základě zvážení chování žalobce, který zejména v souvislosti s pořadem Touche pas à mon poste ! již dříve několikrát porušil své etické povinnosti a nerespektoval varování a upozornění. Také Státní rada zdůraznila fakt, že pořad měl zvláštní ohlas u mladých diváků, v důsledku čehož byl značný počet nezletilých a mladých dospělých vystaven záběrům, kde docházelo k ponižování žen a homosexuálů. 

Kanál C8 se proti rozhodnutí odvolal, jelikož uvalená sankce v přepočtu tří milionů eur se zdála být příliš vysoká a neadekvátní. CSA ovšem zdůrazňovala, že se jednalo jen asi o 2 % celkových zisků televizní stanice. CSA mohla ve skutečnosti přijmout ještě přísnější opatření: pozastavit povolení k vysílání programu nebo jeho části až na jeden měsíc, zkrátit dobu platnosti povolení až na jeden rok, uložit finanční pokutu a opatření pozastavení společně nebo zcela odejmout povolení.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva

ESLP při zkoumání tohoto případu rozhodl tak, že sankce uložené žadateli byly v souladu se zákonem a sledovaly legitimní cíl. ESLP sice uznal přísnost sankcí uložených společnosti, a to konkrétně pozastavení vysílání reklamních upoutávek v rámci pořadu a finanční pokutu ve výši tří milionů eur, ale dále poznamenává, že tyto sankce neohrozily stěžovatelovu společnost, která stále podniká, a ani nevedly k odpojení pořadu Touche pas à mon poste !.

Tímto rozhodnutím ESLP potvrdil sankce přijaté CSA a zdůraznil, že existovaly „relevantní a dostatečné důvody" pro posouzení, že toto vysílání „mělo povahu stigmatizace homosexuálů a zásahu do soukromého života".

„Vzhledem k tomu, že sporné vysílání nesdělovalo žádné informace, názory nebo myšlenky ve smyslu článku 10 Úmluvy [o svobodě projevu] a nijak nepřispívalo k diskusi obecného zájmu, [...] sankce uložené posledně jmenovanému (pořadu) 7. června a 26. července 2017 neporušily jeho právo na svobodu projevu," uzavřeli evropští soudci. ESLP tedy měl za to, že sankce uložené společnosti dne 7. června a 26. července 2017 neporušily její právo na svobodu projevu dle článku 10 Úmluvy.

Moderátor pokračuje v nevhodném chování

Moderátor v březnu letošního roku přijal Gérarda Faurého, bývalého drogového dealera z pařížské scény. Ten je známý tím, že prodával drogy řadě celebrit, a jeho přítomnost v pořadu vyvolala pobouření. Netrvalo dlouho a po odvysílání dalšího kontroverzního dílu, kanál C8 dostal pokutu ve výši tří a půl milionů eur za odvysílání pořadu, v němž moderátor urazil poslance Louise Boyarda. Hanouna vykřikoval na poslance velmi hrubé a nevhodné nadávky. Regulátor médií usoudil, že „tyto výroky porušily práva hosta, úctu k jeho cti a pověsti“ a že „tato sekvence odráží nedostatečné povědomí vydavatele o jeho povinnosti kontrolovat své vysílání“, uvedl Úřad pro regulaci audiovizuální a digitální komunikace (Arcom) v prohlášení.

Sofie Aramová, publicistka, se také dostala do konfliktu s moderátorem, který se odvolával na její matku, která byla v minulosti odsouzena a urážel ji. Je také známo, že Hanouna publicistce vyhrožoval, urazil ji, a že mezi jeho známé praktiky bylo například: „organizování homofobních a sexistických hoaxů, dávání volné ruky antivaxerům během pandemie, či upřednostňování rasistického kandidáta během prezidentských voleb.“ Hanouna tak čelí řadě obvinění za nevhodné poznámky a propagaci kontroverzních názorů, i když nadále zůstává moderátorem pořadu Touche pas à mon poste !.

 

Zdroje

Boucher K., Daragon B., Meffre B. (2. únor 2023). Affaire Lola : Hanouna et « Touche pas à mon poste » blanchis par l’Arcom. Le Parisien. Získáno z URL: https://www.leparisien.fr/amp/culture-loisirs/tv/affaire-lola-hanouna-et-touche-pas-a-mon-poste-blanchis-par-larcom-02-02-2023-YBCVEYBVFFBQXLG3QRLYF7WBZE.php

Evropský soud pro lidská práva. (9. únor 2023). AFFAIRE C8 (CANAL 8) c. FRANCE, 2023 – 001-222892. HUDOC. Získáno z URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7565379-10397041&filename=Arr%C3%AAt%20C8%20(Canal%208)%20c.%20France%20-%20sanctions%20prononc%C3%A9es%20par%20le%20CSA%20%3A%20non-violation%20de%20l%27article%2010.pdf

Huet, A. (9. prosinec 2016). Après une nouvelle séquence polémique, que risque "Touche pas à mon poste" ?. Europe 1. Získáno z URL: https://www.europe1.fr/medias-tele/apres-une-nouvelle-sequence-polemique-que-risque-touche-pas-a-mon-poste-2923286.amp

Fotografie

Cyril Hanouna při nahrávání rozhlasového pořadu. Cyril Hanouna lors d'un enregistrement d'une émission de radio, autor: Cantin Dumay, 29. říjen 2015, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0., úpravy: ořez.