Kosovské zvláštní senáty vznikly v roce 2017 a jejich posláním je soudit zločiny spáchané během války v Kosovu na přelomu tisíciletí. Po pěti letech existence zvláštních senátů byl letos vynesen první rozsudek, přičemž bude následovat odvolání. Kromě toho probíhají před senáty případy další, přičemž ve dvou z nich došlo v uplynulých měsících k významným posunům.

Válka v Kosovu

Historie Kosova je předmětem dlouhodobých sporů. Pro Srby se jedná o posvátné místo, kde ve 13. století sídlil pravoslavný patriarcha a také zde došlo k pro Srby památné a dodnes připomínané bitvě na Kosově poli, v jejímž důsledku bylo Kosovo připojeno k Osmanské říši a začali jej osídlovat Albánci.

Po rozpadu Jugoslávie zůstalo Kosovo součástí Srbska v rámci Svazové republiky Jugoslávie, což byla federace Srbska a Černé Hory. Od 80. let zde sílily nacionalistické tendence a útoky na obou stranách, byla založena Kosovská osvobozenecká armáda (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) a nakonec zde začala válka, během které docházelo k etnickým čistkám a vyhánění obyvatelstva.

Válka trvala do roku 1999, kdy „humanitární“ bombardování Srbska jednotkami NATO přinutilo jugoslávského prezidenta Miloševiče k jednání, jehož výsledkem byla dohoda, po které se jugoslávská armáda stáhla z Kosova a na jeho území vstoupil mezinárodní mírový kontingent.

Kosovské zvláštní senáty

První podnět pro vznik soudního tělesa, které by se zabývalo zločiny spáchanými na území Kosova, přišel v roce 2011 po zveřejnění zprávy Rady Evropy, která se týkala nelidského zacházení a nedovoleného obchodování s lidskými orgány v Kosovu mezi lety 1998 a 2000.

V reakci na tuto zprávu zřídila Evropská unie speciální vyšetřovací jednotku, která se měla zabývat obviněními v této zprávě a dalšími zločiny s nimi souvisejícími. Po třech letech působení jednotka oznámila, že má dostatek důkazů, že zločiny byly spáchány. Ovšem chyběla instituce, která by měla pravomoc tyto zločiny soudit.

Nakonec byla uzavřena dohoda mezi EU a Kosovem, podle které bude založena speciální soudní instituce, jejíž soudci budou pouze mezinárodní, ale bude součástí kosovského soudního systému. Každá instance kosovského soudního systému (soud 1. stupně, odvolací soud, nejvyšší soud a ústavní soud) má u senátů příslušnou komoru. Senáty se řídí kosovským právem, mezinárodním obyčejovým právem a mezinárodním právem v oblasti lidských práv.

Kromě Kosova a EU přispívají na činnost senátů také Kanada, Norsko, Švýcarsko, Turecko a USA, jejichž státní příslušníci jsou také soudci. Senáty sídlí v Haagu v Nizozemsku.

V současné době probíhají u senátů čtyři případy, přičemž u jednoho došlo k vynesení prvoinstančního rozsudku, zde je nutno podotknout, že se nejedná o trestné činy pro které byly senáty primárně zřízeny, tj. válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, nýbrž o maření výkonu spravedlnosti. Další je ve fázi hlavního líčení a zbývající dva jsou ve fázi přípravného řízení.

Hysni Gucati & Nasim Haradinaj

Případ Gucatiho a Haradinaje je prvním případem před senáty, ve kterém došlo k vynesení prvoinstačního rozsudku (viz Bulletin červen 2022, s. 13). Gucati zastával pozici předsedy Sdružení veteránů UÇK a Haradinaj byl místopředsedu. Oba byli usvědčeni z uspořádání tří tiskových konferencí v září 2020, na kterých zveřejnili tajné dokumenty pocházející od zvláštních senátů, kde pravděpodobně došlo k úniku informací.

Tyto dokumenty se týkaly jak svědků zvláštních senátů, tak svědků vyšetřovací jednotky zřízené EU, jejich výpovědí, bydlišť a dalších osobních údajů, či údajného návrhu obžaloby pěti osob. Během konferencí Gucati a Haradinaj přesvědčovali přítomné, aby si dokumenty kopírovali, fotili či natáčeli a rozšiřovali. Svědky označovali za lháře, špiony a zrádce. Po každé konferenci vydaly zvláštní senáty příkaz k zadržení materiálů, což se podařilo, a bylo potvrzeno, že opravdu pochází od senátů.

V důsledku zveřejnění byla ohrožena bezpečnost svědků, jejich soukromí, pověst a začali být rovněž zastrašováni.

Oba odsouzení byli zadrženi již v září 2020. Během prvního slyšení Gucati odmítl všechna obvinění a Haradinaj se k nim nevyjádřil, tudíž na něj bylo pohlíženo, jako by všechna obvinění odmítl. Hlavní líčení bylo zahájeno v říjnu 2021 a skončilo v únoru 2022. V květnu došlo k vynesení rozsudku.

Oba muži byli odsouzeni ke čtyřem a půl letům vězení a každý z nich k pokutě 100 euro. Byli odsouzeni za trestné činy proti veřejnému pořádku a za trestné činy proti výkonu spravedlnosti a veřejné správy, což nejsou činy, pro jejichž souzení byly senáty primárně zřízeny. Oba se proti rozsudkům odvolali a nyní se připravuje odvolací řízení.

Salih Mustafa

Salih Mustafa přezdívaný též „velitel Cali“ byl velitelem speciální jednotky BIA, která působila v rámci UÇK. Mustafa je obviněn ze čtyř válečných zločinů – svévolného zadržení, mučení, vraždy a krutého a nelidského zacházení. Těchto zločinů se měl Mustafa dopustit v rámci zadržovacího zařízení Zllash. V tomto zařízení Mustafa vedl zde působící členy UÇK, přičemž se společně s nimi na zločinech podílel, a také nezavedl žádná opatření, která by jim zamezila.

Vězni zde byli drženi bez právního důvodu a nebyl jim oznámen důvod jejich zadržení. Docházelo zde k bití různými předměty, mučení elektrickým proudem, vyhrožování, ponižování a dalším formám psychického i fyzického nátlaku. V jednom případě byl vězeň pravděpodobně členy UÇK zavražděn, nebo na následky mučení zemřel.

Mustafa byl senátům vydán v roce 2020 a během prvního slyšení odmítl všechna proti němu vznesená obvinění. Po přípravném řízení byl případ předán senátu, jehož členem je český soudce Vladimír Mikula. Hlavní líčení bylo zahájeno v září 2021 a veškeré dokazování skončilo v červnu 2022. V polovině září proběhly závěrečné řeči prokurátorů a obhajoby. Prokuratura požaduje uznání viny ve všech bodech obžaloby a trest 35 let vězení. Oproti tomu obhajoba usiluje o zproštění ve všech bodech obžaloby.

Nyní se čeká na rozhodnutí Kosovských zvláštních senátů. Rozsudek, který bude nad Mustafou vynesen bude prvním, který se bude týkat zločinů, pro něž byly senáty vytvořeny.

Pjetër Shala

Pjetër Shala přezdívaný též „Ujku“ (vlk) byl členem vojenské policie UÇK. Shala je stejně jako Mustafa obviněn z válečných zločinů svévolného zadržení, mučení, vraždy a krutého a nelidského zacházení, kterých se měl dopustit společně s dalšími členy UÇK v továrně na železo ve městě Kukёs.

Vězni, které UÇK podezřívala z podpory Srbska, zde byli svévolně drženi bez právního důvodu, spoutáni či svázáni. Byli pravidelně biti různými předměty a nebyla jim poskytována adekvátní lékařská ani jiná péče. Shala údajně neudělal nic pro zlepšení situace vězňů či pro ukončení mučení.

Zatykač na Shalu byl vydán v roce 2020. V roce 2021 byl Shala zadržen v Belgii a vydán senátům. Během svého prvního vystoupení před senáty v dubnu 2021 odmítl veškerá proti němu vznesená obvinění.

Během následujících slyšení soud vyhověl obhajobě, která požadovala konkrétnější podobu obžaloby ohledně účasti Shaly na zločinech. Úřad prokurátora tedy žalobu přepracoval. Na základě této přepracované žaloby byly body obžaloby v přípravném řízení schváleny jako důvodné a v polovině září byl spis předán soudnímu senátu, který povede hlavní líčení.

Výhled do budoucna

Kromě výše zmíněných případů probíhá u senátů ještě případ Hashim Thaçi et al., ve kterém je obviněný bývalý prezident Kosova Hashim Thaçi a s ním tři vysoce postavení představitelé UÇK. Všichni jsou obviněni z šesti zločinů proti lidskosti a čtyř válečných zločinů. V tomto případě probíhá přípravné řízení, ve kterém nyní prokurátor připravuje upravenou verzi žaloby, kterou měl předložit do konce září 2022. Poté bude o důvodnosti podezření rozhodovat soud.

I přesto, že jsou zločiny řešeny po více než dvaceti letech od jejich spáchání, je třeba hodnotit kladně, že senáty navázaly na již zaniklý Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a věnují se zločinům, které zůstaly mimo jurisdikci původního tribunálu. Oběti kosovské části krvavých balkánských válek tak nezůstanou zapomenuty.

 

Zdroje

Kašpar M. Úder na Jugoslávii zastavil genocidu v Kosovu. Zeman ho tehdy sám schválil, dnes lituje. ČT 24. 23. 3. 2019. Získáno z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2761238-uder-na-jugoslavii-zastavil-genocidu-v-kosovu-zeman-ho-tehdy-sam-schvalil-dnes-lituje.

Kosovské zvláštní senáty. Background. Získáno z: https://www.scp-ks.org/en/background.

Kosovské zvláštní senáty. 2022. Case Information Sheet Specialist Prosecutor v. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi and Jakup Krasniqi (Case No. KSC-BC-2020-06). Haag. Získáno z: https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis_thaci_et_al-en.pdf.

Kosovské zvláštní senáty. 2022. Case Information Sheet Specialist Prosecutor v. Hysni Gucati & Nasim Haradinaj (Case No. KSC-BC-2020-07). Haag. Získáno z: https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis_gucati_haradinaj-en.pdf.

Kosovské zvláštní senáty. 2022. Case Information Sheet Specialist Prosecutor v. Pjetër Shala (Case No. KSC-BC-2020-04). Haag. Získáno z: https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis_shala-en.pdf.

Kosovské zvláštní senáty. 2022. Case Information Sheet Specialist Prosecutor v. Salih Mustafa (Case No. KSC-BC-2020-05). Haag. https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis_mustafa-en.pdf.

Kosovské zvláštní senáty. 2022. Live update. Získáno z: https://www.scp-ks.org/en/live-update.

Kosovské zvláštní senáty. 2021. Lesser Redacted Indictment for HYSNI GUCATI & NASIM HARADINAJ. Haag. Získáno z: https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980a208b8&doc_type=stl_filing&lang=eng.

Kosovské zvláštní senáty. 2021. Public Redacted Version of ‘ANNEX 1 to Submission of Corrected Indictment’, KSCBC-2020-04/F00098/A01, dated 1 November 2021. Haag. Získáno z: https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980a6adee&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng.

Kosovské zvláštní senáty. 2020. Public Redacted Version of Indictment for SALIH MUSTAFA. Haag. Získáno z: https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980355582&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng.

Rada Evropy. 2011. Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo. Získáno z: https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/coe.pdf.

Fotografie

[1] Bývalý kosovský prezident Thaci je jedním z obviněných u Kosovských zvláštních senátů.  Hashim Thaci 2020, autor: 11VSH, 4. duben 2020, zdroj: Wikimedia commons, CC BY-SA 4.0, editace: ořez.