Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Radek vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V současnosti působí v týmu místopředsedkyně Ústavního soudu profesorky Ronovské jako asistent. Zajímá se o problematiku civilního práva procesního, a to zejména o insolvenční právo. Téměř tři roky pracoval v kanceláři insolvenčních správců, odkud se přesunul na praxi na insolvenční úsek ke Krajskému soudu v Brně.