Vystudovala mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd a právo na Právnické fakultě UK. Jako držitelka George Spyrou Scholarship absolvovala LLM se specializací na mezinárodní právo na Cambridge University. V současné době je doktorandkou na Právnické fakultě UK a asistentkou soudce na Vrchním soudu v Praze.