Česká republika a lidská práva

Karolína studuje magisterský obor Mezinárodní studia a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezi oblast jejího zájmu patří především práva národnostních a etnických menšin, práva dětí a mechanismy dodržování lidských práv.