Česká republika a lidská práva

Anna je studentkou oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci studia se zajímá zejména o problematiku genderové rovnosti a diskriminace. Anna je milovnicí umění, volný čas proto ráda tráví v divadle či galeriích. Zároveň se sama věnuje malbě.