Česká republika a lidská práva

Barbora studuje Právnickou fakultu v Brně. Zajímá ji občanské právo, především pak oblast rodinného práva a civilní právo procesní. Volný čas pak nejraději tráví v opeře nebo objevováním nových kaváren s přáteli.