V lednovém Přehledu rozsudků ESLP (č. 1/2013) vyšel komentář Heleny Bončkové k rozsudku Lutsenko proti Ukrajině.

Tento rozsudek je v mnoha ohledech přelomový, jedná se totiž o první oficiální příspěvek Evropského soudu pro lidská práva k debatě o politizaci soudních procesů s bývalými členy "oranžové" vlády Julie Tymošenkové. ESLP ve věci bývalého ministra vnitra Lutsenka shledal hned několik porušení práva na svobodu a osobní bezpečnost (čl. 5 Úmluvy), jakož i omezení výkonu práv k jinému účelu, než k tomu, pro který byla určena (čl. 18 Úmluvy).