Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá stážisty a stážistky pro pravidelné psaní textů do Bulletinu o lidských právech, řešení grantových projektů, přípravu policy paperů a seminářů v tematických oblastech

- Česká republika a lidská práva,

- Evropský systém ochrany lidských práv,

- Mezinárodní politika, byznys a lidská práva,

- Mezinárodní trestní spravedlnost.

Zájemci nechť pošlou do 15. října 2013 na e-mailovou adresu info@centrumlidskaprava.cz zprávu obsahující v předmětu slovo „Stáž“ a za pomlčkou název tematické oblasti, které by se chtěli věnovat.

Do obsahu zprávy uveďte zdůvodnění svého zájmu a do přílohy e-mailu přiložte svůj životopis.