Stážista Centra Jan Lhotský vydal knihu "Ochrana lidských práv v mezinárodním právu. Kontrolní mechanismy na regionální a univerzální úrovni a možnost vzniku Světového soudu pro lidská práva". V centru pozornosti monografie jsou kontrolní mechanismy mezinárodní ochrany lidských práv a možnosti jejich budoucího rozvoje.

Z hlediska svého zaměření pokrývá práce dvě vzájemně související témata. Zaprvé v ní je podána charakteristika jednotlivých mezinárodních mechanismů na ochranu lidských práv. Zadruhé je zaměřena pozornost na možnost vzniku nové soudní instituce na univerzální úrovni, která je označována jako Světový soud pro lidská práva.

Práce se tedy nejprve věnuje regionálním systémům ochrany lidských práv v Evropě, Americe a Africe, a poté analyzuje současné mechanismy na univerzální úrovni. Těmi jsou Univerzální periodický přezkum v rámci OSN, a především pak systém smluvních výborů vytvořený jednotlivými mezinárodními smlouvami, který však nedosahuje potřebné účinnosti. Na základě zkušeností z různých systémů je následně pojednáno o možných podobách případného Světového soudu pro lidská práva, jenž by mohl v budoucnu vzniknout za účelem zvýšení reálného dopadu norem současných mezinárodních smluv na ochranu lidských práv.