Vážení čtenáři, ani v létě se v lidskoprávním světě nezahálelo, soudy fungovaly a politické události si bohužel dovolenou nevzaly.  Evropský soud pro lidská práva se zabýval velice zajímavým případem nenávistných komentářů pod zpravodajskými články na internetu a otázkou, kdo za takové komentáře nese odpovědnost. Štrasburský soud se v rozsudku Delfi proti Estonsku domnívá, že zpravodajské servery by měly diskuze (pokud to tak lze ještě nazvat) aktivně monitorovat a případné excesy odstraňovat. Petr Suchánek nicméně ve svém komentáři vysvětluje, že dopad rozhodnutí nebude pravděpodobně tak široký, jak by se na první pohled mohlo zdát. V červenci přidal Evropský soud pro lidská práva v povznesené post-obergefellovské atmosféře další důležitý zářez v boji homosexuálů za rovná práva. Rozsudkem Oliari a ostatní proti Itálii uložil žalovanému státu přijmout právní úpravu homosexuálních svazků. Martina Grochová zařazuje čerstvý rozsudek do širšího historického obrazu a ukazuje, jakým směrem se judikatura štrasburského soudu v této problematice vyvíjí. Otázkou diskriminace, tentokráte nepřímé, se zabýval i český ústavní soud, více se o tuzemské neukotvenosti tohoto konceptu dočtete v článku Ladislava Vyhnánka. Mezinárodní trestní spravedlnost na horké léto 2015 asi nebude vzpomínat zcela v dobrém. Rusko vetovalo pokusy o zřízení nového tribunálu a Omar al-Bashir se soudům stále vyhýbá, ačkoliv čistě dle litery práva by již měly být procesy v plném proudu.

Bulletin si můžete přečíst zde.


Obsah

Odpovědnost zpravodajských serverů za komentáře uživatelů

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

Rusové vetují návrh na vytvoření tribunálu v RB OSN

Omar al-Bashir opäť unikol spravodlivosti

Moderní technologie před mezinárodními trestními tribunály

2) Evropský systém ochrany lidských práv

Nezákonné zadržiavanie v Afganistane

Evropský soud pro lidská práva vyzval Itálii k přijetí právní úpravy homosexuálních vztahů

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Stav implementace UN Guiding Principles v Latinské Americe

Obchodování s lidskými orgány a základní právo na vodu

4) Česká republika a lidská práva

I nepřímá diskriminace je diskriminací, připomněl Ústavní soud

Jenom ty mouchy vychytat…

+ Recenze: Eric A. Posner „The Twilight of Human Rights Law“

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech