Na činnosti Centra se v akademickém roce 2017/2018 podílelo 9 členů, 3 spolupracovníci a 13 stážistů. 

V akademickém roce 2017/2018 bylo vydáno 10 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review, přičemž Centrum spoluoganizovalo jednu odbornou událost. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zpráva za rok 2017/2018 k přečtení zde.