Kateřina vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a již od dob studií se její aktivity zaměřují na oblasti práva mezinárodního, trestního a lidských práv. V současnosti je asistentkou soudce trestního úseku Městského soudu v Praze, působí mj. jako právní poradkyně neziskové organizace pomáhající obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí.