V Centru působila od roku 2009. Vystudovala právo na Masarykově univerzitě a na University of Oxford. Byla mládežnickou delegátkou Slovenska v OSN. Pracovala u obhájců na ICTY v Haagu a na odboru Evropských záležitostí Ministerstva průmyslu a obchodu. Nyní je advokátkou v CMS a prezidentkou Oxbridge Alumni Society.