Vystudovala právo a ruštinu na Masarykové univerzitě v Brně. Irena pracovala jako koncipientka v advokátní kanceláři. Zajímají ji lidská práva - zejména svoboda projevu, Rusko a literatura.