Ladislav je jedním ze spoluzakladatelů Centra, nyní odborný asistent na Právnické fakultě MU. Zaměřuje se zejména na otázky ústavního práva a lidských práv. Působí také na částečný úvazek jako asistent soudce Ústavního soudu. Pravidelně publikuje na témata týkající se ústavního soudnictví.