Kateřina je odbornou asistentkou na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU. Má řadu pracovních a akademických zkušeností ze zahraničí a učí řadu předmětů, které se týkají mezinárodního práva veřejného.