Michal vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií MU. Zabývá se východoevropským prostorem a fungováním tamních politických režimů, a to včetně těch nedemokratických. V centru jeho zájmu tak stojí otázka kvality demokracie.