Veronika Bílková je docentkou na Katedře mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a výzkumnou pracovnicí na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Rovněž je členkou a místopředsedkyní Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise).