Mezinárodní trestní spravedlnost

Adéla kombinuje studium Právnické fakulty spolu se studiem Mezinárodních vztahů a Evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Kromě lidských práv a evropského práva ji zajímá problematika humanitárních intervencí. Adéla absolvovala zahraniční pobyt na Utrechtské univerzitě, kde se věnovala regionální ochraně lidských práv v Evropě.