Evropský systém ochrany lidských práv

Filip vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia se zúčastnil několika moot courtů, působil v Organizaci pro pomoc uprchlíkům a absolvoval lidskoprávní stáž na Maltě. V současnosti pracuje jako advokátní koncipient se zaměřením na energetické právo.