Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V minulosti působila jako právnička v Orchanizaci pro pomoc uprchlíkům, stážistka OSN a následně jako pro bono právní konzultant na Zvláštních senátech soudů v Kambodži. V současné době pracuje jako asistentka soudkyně na trestním úseku Městského soudu v Praze.