Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka se po čtyřech měsících stal dalším podezřelým, který stanul před Mezinárodním trestním soudem v souvislosti s občanskou válkou ve Středoafrické republice. Mokom se v Haagu bude zpovídat ze dvou desítek zločinů, kterých se měl dopustit během sektářského konfliktu v letech 2013 - 2014.

Séléka a počátek násilí

Násilí ve Středoafrické republice (SAR) propuklo již v roce 2012, kdy se zformovala koalice jménem Séléka. Ta byla tvořena rebelskými, převážně muslimskými skupinami, které již dříve bojovaly proti tamní vládě. Cílem Séléky bylo svržení vlády a tehdejšího prezidenta Froncoise Bozizého. Séléka začala postupovat směrem k hlavnímu městu Bangui, které se jí nakonec v roce 2013 podařilo dobýt. Prezident Bozizé uprchl do exilu a v čele státu stanul jeden z vůdců Séléky Michel Djotodia.

Djotodia měl nad Sélékou pouze formální moc a jelikož nebyl schopen uhlídat excesy, kterých se členové dopouštěli, nechal v září 2013 Séléku rozpustit. Toto rozhodnutí nesplnilo svůj účel a bojovníci Séléky zpravidla pokračovali v útocích na civilní obyvatelstvo, drancovali vesnice a pronásledovali ty, které podezřívali z podpory Bozizého.

Vznik Anti-Balaky

Po převratu Séléky a nástupu prezidenta Michela Djodotii měl Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka (Mokom) společně s dalším obžalovaným u Mezinárodního trestního soudu (MTS) Patricem-Edouarden Ngaïssonou založit hnutí, které mělo za cíl svrhnout prezidenta Djotodiu, vytlačit Séléku ze SAR a útočit na muslimy v odplatě za zločiny spáchané Sélekou. Členy Anti-Balaky byli oproti muslimské Séléce převážně křesťané.

Anti-Balaka začala v září 2013 postupovat ze západu země směrem k hlavnímu městu Bangui. Ačkoliv Djotodia Séléku již rozpustil, stále existovala a pokračovala ve střetech s Anti-Balakou. Násilí vyvrcholilo v prosinci téhož roku, kdy Anti-Balaka vzala Bangui útokem. Útok byl neúspěšný, ale zahájil spirálu násilí, která sužovala zemi v následujících dnech a týdnech.

Den po útoku bylo v Bangui zabito odhadem 1000 lidí a obě strany pokračovaly v útocích jak v Bangui, tak na západě SAR, na osoby, které vinily z podpory druhé strany.

V lednu 2014 Djotodia rezignoval a Séléka se stáhla z Bangui a západní části SAR, což mělo za následek vyostření útoků Anti-Balaky na nechráněné muslimské obyvatelstvo, přičemž Anti-Balaka postupovala čím dál tvrději. Z důvodu pronásledování bylo na konci války v Bangui 900 muslimů, oproti původním 130 000.

Ačkoliv proběhlo několik pokusů o smír mezi oběma stranami, včetně mírové dohody, pokračuje násilí dodnes.

Mokom během občanské války

Mokom dosáhl funkce národního koordinátora operací Anti-Balaka. Z této funkce byl přímým podřízeným nejvyššího velitele Ngaïssony. Z uvedené pozice Mokom verboval vojáky pro Anti‑Balaku, naváděl členy Anti-Balaky, jak provádět operace, sháněl logistickou i finanční podporu a byl informován o situaci na bojištích. Anti-Balaku také zastupoval na vyjednáváních.

Ze své pozice měl přímo Mokom koordinovat útok na Bangui a poskytovat zbraně a vybavení milicionářům. Stejně tak měl na starosti komunikaci a materiální a finanční podporu jednotek zapojených do zločinů ve městech Bossangoe, Yaloké, Boda, Berberati, Carnot, Bossepmptelé a Gaga.

Zločiny během občanské války

Útok na muslimy v Bangui vedený Alfredem Yekatomem (v současnosti také souzeným MTS) měl za následek několik mrtvých civilistů, zničených muslimských domů a mešity. V reakci na útok uprchla spousta muslimů pryč z Bangui, nebo i ze SAR.

Poté Yekatom a jeho vojáci vstoupili do města Mbaiki, ze kterého pod pohrůžkou smrti vyhnali všechny muslimy, kteří zde přebývali. Yekatom navíc údajně začal odvádět do armády i děti mladší 15 let.

Další útok směřoval na Bossangou. Na město zaútočila Anti-Balaka ve snaze vyčistit ho od Séléky. Během postupu ovšem přestala rozlišovat mezi Sélékou a civilisty a útočila na všechny muslimy. Následkem útoku byly desítky mrtvých včetně žen. Muslimské domy byly vydrancovány, mešity zničeny. Podobný scénář měl i útok ve městě Yaloké, kde také došlo k vyhnání muslimů z města. Stejně tak Anti-Balaka rabovala ve vesnici Gaga.

Následující útok směřoval na město Bossemptélé. Vesnice byla vydrancována, mešity zničeny, desítky lidí zavražděny, z nichž část byla upálena v hořících domech. Muslimové z Bossemptelé začali po útoku město opouštět a utíkat směrem do Kamerunu. Anti-Balaka je pronásledovala a spousty z nich, včetně starců a dětí, zabila. Do čtvrt roku byli všichni bossemptelští muslimové vyhnáni. Prakticky stejný scénář měl i útok na města Boda, Carnot a Berberati.

Mokom a MTS

Podle zatykače vydaného MTS je důvodné podezření, že se Mokom svým jednáním během občanské války dopustil válečných zločinů a zločinů proti lidskosti podle Římského statutu. Jedná se především o zločiny proti lidskosti vraždy, vyhlazování, deportace nebo násilný přesun obyvatelstva. Ohledně válečných zločinů je Mokom obžalován například z úmyslných zabití, odvodu či náboru dětí mladších patnácti let do ozbrojených sil státu nebo jejich využívání k aktivní účasti v nepřátelských akcích nebo mučení nebo nelidského zacházení, včetně biologických pokusů.

Zatykač na Mokoma byl vydán v prosinci 2018. Do Haagu se dostal v polovině března 2022, poté co byl zadržen v Čadu, který ho následně vydal MTS. Žalobce MTS Karim Khan a tajemník Peter Lewis vyjádřili vděčnost nad postupem čadských orgánů za jejich spolupráci s MTS. Naopak Mokomův právník Nicholas Kauffman kritizoval Čad za chování k Mokomovi, jehož podmínky ve vězení po zadržení byly údajně velmi špatné.

V Haagu stanul Mokom před přípravným senátem MTS, čímž se stal čtvrtým obviněným, o jehož vině bude rozhodovat haagský soud v souvislosti s občanskou válkou z let 2013–2014. Jednání o potvrzení obvinění je předběžně naplánováno na 31. 1. 2023.

Kromě něj je zde souzen Mahmat Said Abdel Kani, bývalý příslušník Seléky, u něhož už byla část obvinění potvrzena a nyní se čeká na samotný soudní proces (viz Bulletin prosinec 2021, s. 12). Řízení s Patricem-Edouardem Ngaïssonou a Alfredem Yekatomem, bývalými příslušníky Anti-Balaky, je o poznání dále, protože v jejich případě nedošlo jen k potvrzení obvinění, ale v plném proudu je i samotný proces (viz Bulletin červen 2020, s. 14).

Jelikož bývalá žalobkyně MTS Fatou Bensouda po zatčení Saida a současný žalobce Karim Khan po zatčení Mokoma shodně uvedli, že jejich úřad bedlivě sleduje situaci v SAR a budou se snažit stíhat veškeré krutosti páchané v tomto konfliktu na civilistech, zatčení Mokoma je nepochybně krůčkem na cestě ke spravedlnosti pro oběti tohoto konfliktu. Nyní můžeme doufat, že není krůčkem posledním.

 

Zdroje

Africanews. 2022. Ex-Central African Republic militia commander before ICC. https://www.africanews.com/2022/03/22/ex-central-african-republic-militia-commander-before-icc/.

France24. 2019. Former CAR president François Bozizé back from six-year exile, says party. https://www.france24.com/en/20191216-former-car-president-fran%C3%A7ois-boziz%C3%A9-back-six-year-exile-says-party.

Mellgard, Emily. What Is the Seleka?. Tony Blair Institute for Global Change. 29. 1. 2015. https://institute.global/policy/what-seleka.

Mezinárodní trestní soud. 2022. Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka makes first appearance before the ICC: confirmation of charges hearing scheduled for 31 January 2023. Haag. https://www.icc-cpi.int/news/maxime-jeoffroy-eli-mokom-gawaka-makes-first-appearance-icc-confirmation-charges-hearing.

Mezinárodní trestní soud. 2022. Mokom Case. Haag. https://www.icc-cpi.int/carII/mokom.

Mezinárodní trestní soud. 2022. Public Redacted Version of ‘Warrant of Arrest for Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka’ (ICC-01/14-01/22-2-US-Exp). Haag. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2022_02267.PDF.

Mezinárodní trestní soud. 2022. Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, following the arrest and transfer of a fourth suspect in the Situation of the Central African Republic. Haag. https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-following-arrest-and-transfer-fourth-suspect.

Mezinárodní trestní soud. 2021. Said Case: Pre-Trial Chamber II partially confirms the charges and commits the suspect to trial. Haag. https://www.icc-cpi.int/news/said-case-pre-trial-chamber-ii-partially-confirms-charges-and-commits-suspect-trial.

Mezinárodní trestní soud. 2021. Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, following the arrest and transfer of a third suspect in the situation of the Central African Republic. Haag. https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-fatou-bensouda-following-arrest-and-transfer.

Fotografie

[4] Holubice míru v Bangui. The Peace Dove of Bangui (30654291563), autor: U.S. Institute of Peace, 1. říjen 2016, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 2.0, editace: ořez.