Ve Spojených státech amerických došlo v červnu letošního roku k vyhlášení rozsudku Nejvyššího soudu ve věci Dobbs vs. Ženská zdravotní organizace v Jacksonu. Ten zvrátil více než padesát let starý precedent o ústavní ochraně práva na potrat v zemi. Rozsudek tak potvrzuje neblahé předzvěsti o postupném úpadku reprodukčních práv žen v USA. 

O co jde v případu Dobbs?

V druhé polovině června 2022 došlo k zásadnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických v kauze Dobbs vs. Ženská zdravotní organizace v Jacksonu, které zvrátilo téměř padesátiletý precedent vytvořený Nejvyšším soudem v případu Roe vs. Wade v roce 1973. Soud tehdy rozhodl, že zákony kriminalizující potraty jsou v rozporu s právem žen na soukromí, a taktéž odporují principu svobody zakotveným čtrnáctým dodatkem ústavy. V rámci snah o vyvážení práva ženy rozhodnout o potratu a státní regulace potratů na základě možností přežití fetusu a zdraví těhotné ženy pak tento soud stanovil, že hranice povolení potratů je 24 týdnů v prvním případě a konec prvního trimestru v tom druhém. 

Případ Dobbs se datuje až do roku 2018, kdy stát Mississippi uzákonil povolení potratů maximálně do patnáctého týdne těhotenství. Zákon však napadla poslední existující potratová klinika v Mississippi, Ženská zdravotní organizace v Jacksonu ve snaze toto omezení zvrátit. Klinice dal za pravdu jak soud první instance, tak i odvolací soud. Obě instituce zároveň citovaly ústavní právo na potrat daný precedentem Roe vs. Wade na základě zásady stare decisis [1]. Případ se tak postupně dostal až do rukou soudců Nejvyššího soudu USA, kde s převahou šesti proti třem soudci rozhodli, že právo na potrat není právem ústavním a nepožívá právní ochrany na federální úrovni. 

Dopady zrušení Roe vs. Wade

Tímto krokem však Nejvyšší soud umožnil každému státu USA, aby mohl nakládat s právem na potrat tak, jak uzná za vhodné v rámci své legislativy. Je tedy na jednotlivých státech USA, jaký přístup umožnění potratů zvolí. I když se lhůty na potrat často liší, státy s převahou zástupců Demokratické strany nadále povolují alespoň nějakou možnost interrupce. Dle zjištění zpravodajského portálu Vox v roce 2022 minimálně devět států s demokratickým vedením kodifikovalo právo na potrat, nebo přímo rozsudek Roe, ve svých zákonech. Naopak většina republikánských států rozhodnutí o zrušení Roe spíše uvítala. To se týká zejména 13 států jako například Texas, Arkansas nebo Oklahoma, které již na své národní úrovni představily takzvané spouštěcí zákony [2] zakazující všechny typy potratů téměř bez umožnění jakékoliv výjimky. Tyto zákony mají nabýt účinnosti v okamžiku, kdy rozsudek Dobbs vejde v platnost, nebo nebo do měsíce od jeho platnosti.

Avšak ani ženám ve zbylých amerických státech nejsou jejich reprodukční práva garantována. Dle zprávy Guttmacher Institutu až 26 států uvažuje o zákazu interrupcí na svém území, což je více než polovina všech 50 států USA. Kromě klasických potratů prováděných čistě na základě rozhodnutí dané ženy se tyto zákazy týkají také potratů následujících po znásilnění a incestu. Výjimka nemusí být přiznána ani v případě poškození plodu, zdravotních komplikací ohrožujících zdraví či život ženy, či nezletilých dívek mladších 15 let. Pokud i přesto dojde k provedení potratu, hrozí trestní stíhání nejen ženě podstupující zákrok, ale i lékaři, který zákrok vykonal. Některé státy pak dokonce kriminalizují i cestování do jiných států či zemí za účelem podstoupení potratu. 

To vzbuzuje obavy o bezpečnost žen, které se kvůli zákazu interrupce mohou rozhodnout k podstoupení potratů potají, často v nehygienických podmínkách za pomoci podomácku vyrobených nástrojů a bez odborného personálu. I kvůli tomu se mnoho soukromých společností jako JP Morgan nebo Goldman Sachs rozhodlo finančně podpořit své zaměstnankyně, které musí kvůli podstoupení zákroku cestovat do jiných států.

V souvislosti s kriminalizací překročení hranic za účelem podstoupení potratu se především na sociálních sítích rozmohlo kódované označení “jít kempovat”. To používají zejména lidé nabízející pomoc ženám, které se navzdory zákazu rozhodly cestu za hranice podstoupit. Podporu se pak snaží poskytnout i některé státy umožňující přerušení těhotenství, a to například navýšením financování klinik, které potraty provádí. 

Překvapující či předvídatelné? 

Kvůli kontroverzím, které obklopují právo na potrat ve spojitosti s otázkou morálky a náboženských hodnot, nejsou debaty o potratech v USA ničím výjimečným. Především v posledních letech se proti sobě začali stavět příznivci takzvaného hnutí pro život a hnutí pro volbu. Zatímco hnutí pro život je výrazně proti téměř jakékoli formě potratů kvůli svému přesvědčení, že lidský život začíná početím a je tak nutné ho ochraňovat i přes nevoli matky, příznivci hnutí pro volbu v povolení potratu vidí možnost těhotné ženy rozhodovat o integritě svého vlastního těla. Na základě jejich přesvědčení pak tito lidé vyjadřují svou podporu, či naopak nelibost k rozsudku Roe

Rozdílnost názorů na potraty v americké společnosti je pak také zdokumentována výzkumem vytvořeným institutem Galup. Ten zjistil, že z tisíce dotázaných obyvatel USA se 55 % identifikuje jako příznivci práva volby. Přibližně 39% se pak hlásí k hnutí pro život. Tato čísla není však možné považovat za absolutní, neboť otázka potratů je velice komplikovaná, kdy se množství lidí spíše přiklání k názorům jedné či druhé skupiny, ale pouze v jejich dílčích otázkách. Někteří například plně souhlasí se zákazy potratů, které by měly být vykonávány pouze na základě vlastního rozhodnutí ženy, ale v případě znásilnění, incestu, či ohrožení života ženy by ho povolili. 

Na legislativně-soudní úrovni se pak diskuze o Roe rozvířily především kvůli kontroverznímu jmenování soudkyně Amy Coney Barrett předešlým prezidentem Donaldem Trumpem po smrtí soudkyně Ruth Bader Ginsburg. Trump během svého úřadu několikrát otevřeně prohlásil, že dojde-li na jmenování nových soudců Nejvyššího soudu, bude jmenovat takové kandidáty, kteří budou ochotni zvrátit Roe. Kvůli svým postojům ohledně interpretace práv na potrat, podpoře protipotratových skupin, zapřísáhlému katolictví a členství v křesťanské komunitě “Lidé Chvály”, která aktivně přebírá kontrolu nad životy svých ženských členek, se tak Coney Barrett stala jasnou volbou na jmenování soudkyně Nejvyššího soudu. I přes kritiku jejího jmenování na úplném konci Trumpova mandátu se Coney Barrett zařadila mezi dalších pět soudců dosazených republikány, z toho dvou jmenovaných Trumpem. Ti tak čelí pouze třem soudcům jmenovaných demokratickým prezidentem. To může být problematické i do budoucna, neboť jmenovaní soudci získávají u USA svůj mandát na doživotí. 

Co bude dál? 

I přes negativní dopad rozsudku Dobbs Nejvyššího soudu je nutné zdůraznit, že toto rozhodnutí se prozatím týká pouze potratů a léků, které potrat přímo vyvolávají. Soud naopak v rozsudku explicitně zmiňuje, že se toto rozhodnutí netýká nouzové pilulky po nechráněném styku, známé také jako “Plán B”, či jiných antikoncepčních metod, neboť jejich účel i složení se liší od látek používaných při potratu. Používání Plánu B nebo antikoncepce tak na federální úrovni zůstává nadále legální. 

To se ale může brzy změnit. Soudce Nejvyššího soudu Clarence Thomas, který byl do své funkce jmenován v období vlády prezidenta George Bushe staršího, totiž vznesl pochyby o rozsudku Nejvyššího soudu v případu Griswold vs. Connecticut ze šedesátých let. Ten umožňuje legální užívání antikoncepčních prostředků ve Spojených státech na základě práva na soukromí. Tento případ tak hraje obdobně jako rozsudky Roe a Casey zásadní roli v garanci ženských reprodukčních práv na půdě jednotlivých amerických států. 

V rámci diskuzí o jeho zrušení už několik především republikánských států, jako například Texas nebo Mississippi, začalo zvažovat přípravu legislativy, která by v případě úspěšného soudního zrušení Griswold vs. Connecticut také umožnila téměř úplný zákaz jakékoliv antikoncepce na svém území. 

Prozatím tak není jasné, zda se tento převážně nábožensky motivovaný boj zastaví “pouze” u zákazu potratů a antikoncepce, stejně jako to, kam jsou odpůrci ženských reprodukčních práv společně s vyznavači tradičních společenských hodnot ochotni ještě zajít. 

 

Poznámky 

[1] V rámci anglosaského právního systému existuje kromě zákonů a podzákonných předpisů i tzv. obecné právo, které je vytvářeno soudními rozhodnutími. Ty jsou společně s legislativou závazné pro rozhodování soudu ve skutkově obdobných případech. Povinnost rozhodovat stejně téže věci je pak označováno jako zásada stare decisis

[2]  Spouštěcí zákony představují pasivní části legislativy, které není možné kvůli zákazům či ochraně určitých práv na federální úrovni v současné době aplikovat. Spouštěcí zákony většinou nabývají automaticky právní moc v okamžiku, kdy dojde k zásadní federální změně ve věci, která se těchto zákonů přímo týká. 

Zdroje

Abortion Policy in the Absence of Roe (bez data). Guttmacher Institute. Získáno z https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/abortion-policy-absence-roe.

DOBBS, STATE HEALTH OFFICER OF THE MISSISSIPPI DEPARTMENT OF HEALTH, ET AL. v. JACKSON WOMEN’S HEALTH ORGANIZATION ET AL. (2022, červen 24). Supreme Justice Court. Získáno z https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf.

Dobbs v. Jackson Women's Health Organization:The Case in Depth (bez data). The Centre for Reproductive Rights. Získáno z https://reproductiverights.org/case/scotus-mississippi-abortion-ban/dobbs-jackson-womens-health/.

Forgey, Q. a Gerstein, J. (2022, červen 24). Justice Thomas: SCOTUS ‘should reconsider’ contraception, same-sex marriage rulings. Politico. Získáno z https://www.politico.com/news/2022/06/24/thomas-constitutional-rights-00042256.

Gerstein, J. a Ward, A. (2022, květen 3). Supreme Court has voted to overturn abortion rights, draft opinion shows. Politico. Získáno z https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473.

Head, T. (2019, listopad 16). The Pro-Life vs Pro-Choice Debate. ThoughtCo. . Získáno z https://www.thoughtco.com/pro-life-vs-pro-choice-721108.

Helmore, E. (2022, červen 26). Many US companies move to pay travel costs for employees seeking abortions. The Guardian.  Získáno z https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/26/us-companies-pay-travel-costs-for-employees-seeking-abortions.

How the U.S. Supreme Court abortion ruling is already affecting Texas (2022, červen 24). The Texas Tribune. Získáno z https://www.texastribune.org/2022/06/24/texas-abortion-law-supreme-court-ruling/.

Jeltsen, M. (2022, červenec 1). The Coming Rise of Abortion as a Crime. The Atlantic. Získáno z https://www.theatlantic.com/family/archive/2022/07/roe-illegal-abortions-pregnancy-termination-state-crime/661420/.

Kirchgaessner, S. (2022, červen 6).  Legal claims shed light on founder of faith group tied to Amy Coney Barrett. The Guardian. Získáno z 

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/people-of-praise-accused-child-abuse-amy-coney-barrett

Kornfield, M., Bella, T. a Wang A.B. (2022, červen 26). Biden, other critics fear Thomas’s ‘extreme’ position on contraception. The Washington Post. Získáno z https://www.washingtonpost.com/politics/2022/06/24/contraception-supreme-court-clarence-thomas-griswold/.

Liptak, A. (2020, listopad 2). Barrett’s Record: A Conservative Who Would Push the Supreme Court to the Right. The New York Times. Získáno z 

https://www.nytimes.com/article/amy-barrett-views-issues.html.

Narea, N. (2022, červen 24). Blue states have been preparing to become abortion safe havens. Vox. Získáno z https://www.vox.com/policy-and-politics/23065585/democrats-roe-abortion-protection-law-legislature.

'Pro-Choice' or 'Pro-Life' Demographic Table (2022, květen 22). Gallup. Získáno z https://news.gallup.com/poll/244709/pro-choice-pro-life-2018-demographic-tables.aspx.

Roe v. Wade Overturned: Our Latest Resources (bez data). Guttmacher Institute. Získáno z https://www.guttmacher.org/abortion-rights-supreme-court.

Roe v Wade: What is US Supreme Court ruling on abortion? (2022, červen 24). BBC. Získáno z https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-54513499.

Sung, M. a Goggin, B. (2022, červen 30). Post-Roe, ‘camping’ has become code for abortions. Activists say it may put people at risk. NBC News. Získáno z https://www.nbcnews.com/tech/internet/camping-meme-roe-v-wade-abortion-ban-rcna35765.

Fotografie

[1] Protestující proti zákazu potratů. Keep Abortion Safe, Legal & Accessible, autor: Debra Sweet, 27. leden 2012, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 2.0, editace: ořez.