Během akademického roku 2017/2018 vydali členové Centra pro lidská práva a demokratizaci (Jan Lhotský, Hubert Smekal, Kateřina Šimonová, Lucie Nechvátalová, Lukáš Hoder, Helena Kopecká, Kateřina Studecká, Helena Bončková a Irena Kaletová) a spolupracovníci Centra (Linda Janků, Katarína Šipulová a Douglas Radcliff) řadu odborných článků a jiných publikačních výstupů. Kromě toho se ve spolupráci se stážisty Centra podíleli na tvorbě Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci.

Přehled publikací za uvedený rok naleznete ve výroční zprávě Centra.