V lednu letošního roku se ruský prezident Vladimir Putin zmínil o svém plánu novelizovat ústavu. Experti předpokládali, že se i po skončení svého funkčního období bude snažit setrvat u moci v některé z vládních funkcí. Putin ale brzy ukázal, že o své křeslo ještě hodlá bojovat. Jak se na stůl dostal klíčový návrh a co je poslední věc, která stojí v cestě jeho schválení?

Vladimir Putin ve věku šedesáti sedmi let vykonává v současnosti čtvrté funkční období coby ruský prezident. Poprvé byl zvolen v roce 2000, následně v roce 2004. O čtyři roky později – to bylo funkční období ještě čtyřleté – nemohl kandidovat, neboť to ruská ústava neumožňovala. Prezidentem se tedy stal Dmitrij Medveděv, který Putina jmenoval ruským premiérem. 

V roce 2012 byl Putin zvolen znovu, tentokrát díky změně ústavy na šest let. Tyto volby byly doprovázeny řadou obvinění z manipulace s jejich výsledky. Stejně tomu bylo v zatím posledních prezidentských volbách v roce 2018, kdy v čele státu opět stanul Putin. Jeho mandát by tedy měl skončit uplynutím funkčního období v roce 2024. Jak se ale ukazuje, současný ruský prezident se zřejmě své funkce jen tak vzdát nehodlá.

V lednu letošního roku Vladimir Putin oznámil, že zamýšlí podat návrh na změnu ruské ústavy, což někteří odborníci a pozorovatelé vnímali jako jeho záměr získat pozici ve vládě. Obrat však nastal 10. března, kdy Valentina Těreškovová, poslankyně ruské Státní dumy a první žena ve vesmíru, podala návrh novely ústavy.

Jak se k novele staví státní orgány a veřejnost?

Změny se mají týkat celkem čtrnácti článků, přičemž velkou pozornost vzbudilo “vynulování” veškerých předchozích období v prezidentské funkci. Za stávající úpravy by Putin v nadcházejících volbách v roce 2024 kandidovat nemohl. Omezením je právě ústavně zakotvený zákaz vykonávat prezidentskou funkci více než dvě po sobě jdoucí funkční období. Pokud mu však nová úprava umožní kandidovat, mohl by při úspěšném znovuzvolení setrvat ve funkci do roku 2036, tedy do svých 83 let.

Když byl tento návrh schválen ve Státní dumě, musel jej schválit také ruský Ústavní soud. Stalo se tak 16. března. Poté měla být novela schválena ještě v celostátním referendu, přestože v ústavě požadavek na takové schválení není. Prosadil jej ale Putin a termín byl určen na 22. dubna, tedy na 150. výročí narození Vladimira Iljiče Lenina.

Ačkoliv návrh prošel hladce nejvyššími orgány, veřejnost s ním, jak se zdá, tak spokojená není. Obyvatelé řady měst chtějí přejmenovat ulice nesoucí jméno Těreškovové s tím, že její role v Putinově snaze o setrvání u moci „vrací její slavnou minulost na nulu“. Například ve městě Saransk v regionu Mordovie vedou obyvatelé kampaň na přejmenování ulice po Lajce, prvním psovi ve vesmíru. V Novosibirsku petici za přejmenování ulice po Světlaně Savické, druhé ženě ve vesmíru, podepsaly už čtyři tisíce lidí.

V Moskvě zase aktivisté požádali městské úřady o povolení demonstrací na 21. a 22. března. Tamní starosta Sergej Sobyanin však vydal kvůli koronavirové pandemii vyhlášku zakazující do 10. dubna veřejné shromažďování. Kvůli pandemii muselo dojít k odložení referenda na 25. června až 1. července. Pro přijetí hlasovalo 78,56 %.

Další problematické body novely

Kromě již zmíněných změn týkajících se výkonu funkce hlavy státu přinesla novela i novou pravomoc pro ruský Ústavní soud. Ten bude nově příslušný k rozhodování o tom, jestli Rusko bude plnit požadavky vyplývající z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního trestního soudu a dalších mezinárodních lidskoprávních orgánů.

Ruští ochránci lidských práv reagovali na novelu výzvou Benátské komisi. Ta je poradním orgánem Rady Evropy a poskytuje (nejen) členským státům právní pomoc v oblasti dodržování evropského standardu ochrany demokracie, právního státu a lidských práv. Přestože na přezkum nezbývá mnoho času, analýza orgánu těšícího se takové autoritě jako právě Benátská komise by mohla důležitým krokem k zamezení poklesu úrovně ochrany lidských práv v Rusku.

 

Zdroje

AFP (2020, 22. dubna). Kremlin Mulls Date for Post-Virus Vote on Putin’s Constitution Reform. https://www.themoscowtimes.com/2020/04/22/kremlin-mulls-date-for-post-virus-vote-on-putins-constitution-reform-a70073

Gutterman, Steve (2020, 11. března). Calculation, Chaos, And A Cosmonaut’s Speech: Five Takeaways From Putin’s Big Bombshell. https://www.rferl.org/a/calculation-chaos-and-a-cosmonaut-s-speech-five-takeaways-from-putin-s-big-bombshell/30482030.html

Radio Free Europe/Radio Liberty (2020, 16. března). Russia’s Constitutional Court Approves Amdendments Allowing Putin To Rule Until 2036. https://www.rferl.org/a/russia-constitutional-court-approves-constitutional-amendments/30490913.html

Roth, Andrew (2020, 10. března). Putin backs proposal allowing him to remain in power in Russia beyond 2024. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/10/vladimir-putin-amendment-power-russia-2024

The State Duma (2020, 12. března). What changes will be in the Constitution of the Russian Federation? http://duma.gov.ru/en/news/48039/

Fotografie

Ruský prezident Vladimir Putin. Mr. Vladimir Putin in a lunch offered by the President of Brazil Mr. Luis Inacio Lula da Silva in 2004, 22. listopadu 2014, autor: Antoniorosset, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, editace: ořez.