Slovenský Ústavní soud vydal v říjnu plenární nález, který vyvolal ve slovenské společnosti silné emoce. Týkal se ústavnosti předmětu referenda, které má být vyhlášeno na základě petice občanů a žádosti petičního výboru, který posbíral přes 408 000 podpisů občanů, kteří souhlasí s vyhlášením referenda otázkami týkajícími se především práv sexuálních menšin. Nálezu Ústavního soudu a referendu, které zanedlouho proběhne, se podrobně věnuje studie z pera Martiny Grochové.

Studii si můžete přečíst zde.