Mezinárodní tribunál pro mořské právo vydal začátkem tohoto roku rozsudek, z něhož vyplývá suverenita Mauricia nad Čagoskými ostrovy. Navázal tak na poradní posudek Mezinárodního soudního dvora z roku 2019. Spojené království mu však odmítá předat kontrolu a argumentuje bezpečnostním rizikem.

Z rozsudku Mezinárodního tribunálu pro mořské právo (International Tribunal for the Law of the Sea, „Tribunál“) zřízeného pod Úmluvou OSN o mořském právu, vyplývá, že Spojené království nemá právo uplatňovat svrchovanost nad Čagoskými ostrovy.

Tento rozsudek vydaný v lednu 2021 by se dal považovat jako malá výhra pro Mauricius. Potvrzuje totiž poradní posudek Mezinárodního soudního dvora („MSD“), který tamní britskou kontrolu území označil za protiprávní.

Počátky sporu

Spor ohledně svrchovanosti na tomto území se mezi Spojeným královstvím a Mauriciem vyostřil v roce 2015. Na jedné straně země, která od 19. století kolonizovala území v Indickém oceánu a na druhé stát, jenž býval jedním z těchto kolonizovaných zemí a svoji nezávislost získal až v druhé polovině 20. století. Při procesu dekolonizace v 60. letech však zůstaly Čagoské ostrovy pod správou Spojeného království.

Hlavním důvodem byla strategická poloha území za účelem udržení globální bezpečnosti. Klíčový pak byl ostrov Diego Garcia, jenž na základě bilaterální smlouvy mezi Spojeným královstvím a Spojenými státy americkými posloužil jako místo pro vybudování vojenské základny. Základna byla v minulosti několikrát využívána např. při ozbrojených konfliktech v Afghánistánu nebo Iráku. Negativní stránkou tohoto kroku však bylo nedobrovolné vystěhování domorodých národů, které ostrov obývaly a dosud jim nebylo umožněno se vrátit (viz Bulletin květen 2019, s. 24).

Mezinárodní soudní dvůr v únoru 2019 vydal poradní posudek, potvrzený rezolucí Valného shromáždění OSN v květnu téhož roku, stanovující, že Spojené království je povinno ukončit správu vykonávanou nad Čagoskými ostrovy a dokončit tak proces dekolonizace. Na předání kontroly nad územím mělo, dle rezoluce, šest měsíců, tedy do listopadu 2019. K předání však do dnešní doby nedošlo.

Rozsudek Mezinárodního tribunálu pro mořské právo

V indických vodách Mauricius kromě sporu o územní suverenitu ohledně Čagoských ostrovů vedl také spor s Maledivami, a to kvůli vymezení jejich mořských hranic. Argumenty Malediv spočívaly v tom, že Tribunál nemá pravomoc rozhodnout tento spor z důvodu nejasné suverenity nad územím Čagoských ostrovů.

Tribunál však tuto námitku odmítl s odůvodněním, že má „dostatečný podklad pro závěr, že Mauricius lze považovat za pobřežní stát ve vztahu k souostroví Čagos pro účely vymezení mořských hranic ještě před dokončením dekolonizačního procesu Mauricia“. Zároveň také potvrdil poradní posudek MSD, který tak posílil v jeho právní závaznosti.

Význam pro Spojené království

Přestože Spojené království není stranou rozsudku a není jím tak vázáno, obsah lze vykládat v jeho neprospěch. Díky potvrzení posudku Mezinárodního soudního dvora a určení svrchovanosti nad územím Čagoských ostrovů vzniká tlak na Spojené království k dokončení dekolonizace a s tím související dodržení závazků vyplývajících z mezinárodního práva.

Spojené království odmítá veškeré snahy o navrácení kontroly nad územím Mauricia a tvrdí, že správu bude vykonávat tak dlouho, dokud bude potřeba ostrovy využívat k bezpečnostním účelům, jako je ochrana proti terorismu, organizovanému zločinu a pirátství.

Bilaterální smlouva se Spojenými státy americkými je uzavřena až do roku 2036. Nabídku, že Mauricius převezme jeho závazky se Spojenými státy americkými a udrží fungování vojenské základny Spojené království odmítá.

Zdrženlivý postoj Spojeného království k celé situaci vyvolává dle Mauricia dojem, že jej a další africké státy nevnímá jako zcela plnohodnotné partnery. Přitom země, která je v mezinárodním prostředí považována za jednoho z hlavních aktérů, by povinnosti z mezinárodního práva měla dodržovat jako první a jít tak příkladem.

Zdroje

BBC. Chagos Islands dispute: Mauritius calls US and UK 'hypocrites'. 19. října 2020 (https://www.bbc.com/news/world-africa-54598084).

Euronews. U.N. deals diplomatic blow to Britain and U.S. over Indian Ocean islands. 23. května 2019 (https://www.euronews.com/2019/05/23/u-n-deals-diplomatic-blow-to-britain-and-u-s-over-indian-ocean-islands).

Harding, Andrew. UN court rules UK has no sovereignty over Chagos islands. BBC. 28. ledna 2021 (https://www.bbc.com/news/world-africa-55848126).

Petkar, Vishwanath. UN maritime tribunal rules no UK sovereignty over Chagos Islands. Jurist. 30. ledna 2021 (https://www.jurist.org/news/2021/01/un-maritime-tribunal-rules-no-uk-sovereignty-over-chagos-islands/).

Ryšánek, Adam. Británie propásla termín, kdy se má vzdát Čagoských ostrovů. Seznam Zprávy. 23. listopadu 2019 (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/britanie-propasla-termin-kdy-se-ma-vzdat-cagoskych-ostrovu-83344).

Wintour, Patrick. UN court rejects UK claim to Chagos Islands in favour of Mauritius The Guardian. The Guardian. 28. ledna 2021 (https://www.theguardian.com/world/2021/jan/28/un-court-rejects-uk-claim-to-chagos-islands-in-favour-of-mauritius).

Fotografie

[1] Diego Garcia z výšky. sts038-086-104, autor: NASA Johnson, listopad 1990, zdroj: Flickr, CC BY-NC 2.0, editace: ořez.