Evropský soud pro lidská práva nedávno vynesl rozsudek ve věci Kavala proti Turecku. Soud shledal porušení práv pana Kavaly v souvislosti s jeho zadržením a nepřiměřenými průtahy při rozhodování tureckých soudů o jeho stížnosti proti ponechání ve vazbě. Dle Soudu pro zadržení stěžovatele chyběly řádné důvody i důkazy a Turecko jej spíše chtělo na čas uklidit z veřejného života.

Ze studií přes demonstrace až do vazby

Osman Kavala je podnikatel a lidskoprávní aktivista, který vystudoval ekonomii na univerzitě v Manchesteru a v Turecku se podílel na založení několika nevládních organizací. Jeho kulturní organizaci Anadolu Kültür několikrát podpořila Evropská unie i známé kulturní nadace. Kavala byl zároveň dlouhodobým a důvěryhodným partnerem mezinárodních institucí, které se zabývají stavem lidských práv v Turecku.

Osman Kavala byl v říjnu 2018 uvězněn na základě podezření, že se pokusil násilně svrhnout vládu a ústavní pořádek. Toho se měl podle turecké prokuratury dopustit během protestů v parku Gezi a pokusem o převrat v létě 2016. Kavala se tři roky předtím účastnil demonstrací v istanbulském parku Gezi, na jehož místě měl být postaven obchodní dům. Poté, co policie demonstranty násilně rozehnala, demonstrace eskalovaly a rozšířily se i do dalších tureckých měst. Z protestů za záchranu parku se postupem času stal masový protest proti policejní brutalitě a vládním praktikám. Během demonstrací zemřeli čtyři civilisté, dva policisté a tisíce lidí utrpěly zranění.

Turecká prokuratura Kavalu umístila do vazby na základě výpovědi anonymního svědka, který ho obvinil z práce pro George Sorose a organizování a financování povstání v parku Gezi, na kterém se měly podle policie podílet i teroristické organizace. Jako další důkazy sloužily Kavalovy SMS zprávy a výpisy jeho telefonních hovorů. Od listopadu 2017 do února 2019 podal Kavala několik žádostí o propuštění z vazby, avšak neúspěšně.

ESLP: důvody vazby byly fiktivní

Evropský soud pro lidská práva („Soud”) shledal porušení stěžovatelových práv dle článků 5 a 18 Úmluvy, tedy práva na svobodu a osobní bezpečnost a ohraničení možnosti omezení práv. Rozhodnutí o umístění Kavaly do vazby nebylo podle Soudu založeno na opodstatněném podezření, chyběly pro něj důkazy a cílem bylo především Kavalu umlčet a paralyzovat občanskou společnost. Jeho zadržení bylo nadto založeno na skutcích, které nemohou být opodstatněně považovány za trestné činy.

Politické motivaci pro zadržení stěžovatele nasvědčuje řada skutečností. Například při výslechu nebyl dotazován na svou roli při nepokojích a pokusu o převrat, ale na lidskoprávní aktivity. Zvláštní také bylo, že k uvěznění došlo více než čtyři roky po událostech v Gezi a déle než rok po pokusu o převrat. Zásadní je i to, že se vyšetřování Kavalova případu tureckými soudy zrychlilo poté, co o něm prezident Erdogan mluvil ve dvou projevech na konci roku 2018. V obou Kavalu a Sorose obvinil z financování teroristů během událostí spojených s parkem Gezi a povzbuzování lidí k nepokojům. Podle Soudu existuje souvislost mezi obviněním vzneseným proti Kavalovi v těchto veřejných projevech a formulací obvinění v návrhu na zahájení řízení, která byla podána přibližně tři měsíce poté.

Soud proto vyzval tureckou vládu k propuštění stěžovatele, který je už dva roky ve vazbě. Po vydání rozsudku požádala o propuštění Kavaly i europoslankyně Maria Arena, předsedkyně podvýboru Evropského parlamentu pro lidská práva. Přesto není jisté, zda bude propuštěn, jelikož dlouhá trvání vazeb nepohodlných osob jsou pro turecké soudnictví charakteristické. Turecko s pomocí Rady Evropy v současnosti chystá nový lidskoprávní akční plán, nicméně v dohledné době zřejmě nelze očekávat razantní zlepšení v otázkách lidských práv ani nezávislosti justice.

 

Zdroje

Osman Kavala v. Turkey: unravelling the Matryoshka dolls, Strasbourg Observers, 12.12.2019 (https://strasbourgobservers.com/2019/12/12/osman-kavala-v-turkey-unravelling-the-matryoshka-dolls/).

Rozhodnutí ve věci Kavala proti Turecku ze dne 10. 12.2019 (https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-199515%22]}).

EU Statement on Osman Kavala: Release Him Without Further Delay, Bianet, 13.12.2019 (https://bianet.org/english/human-rights/217069-eu-statement-on-osman-kavala-release-him-without-further-delay).

Justice Minister vows greater freedoms through new Human Rights Action Plan. Hurriyet Daily News, 20.12.2019 (http://www.hurriyetdailynews.com/justice-minister-vows-greater-freedoms-through-new-human-rights-action-plan-150046).

Gezi park protests. Amnesty International (https://www.amnestyusa.org/files/eur440222013en.pdf).

Fotografie

[1] Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Petro Poroshenko and Recep Tayyip Erdoğan (cropped), autor: Mikhail Palinchak, 3. listopadu 2018, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 4.0.