Na činnosti Centra se v akademickém roce 2015/2016 podíleli čtyři členové a sedmnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2015/2016 Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem tři události. Bylo vydáno 10 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. Také v tomto roce členové Centra aktivně vystupovali na odborných konferencích a publikovali své příspěvky v odborných časopisech.

Výroční zpráva 2015/2016 k přečtení zde.