Na činnosti Centra se od počátku akademického roku 2018/2019 do konce roku 2019 podílelo 18 členů, 5 spolupracovníků a 16 stážistů. 

V období od 1.9.2018 do 31.12.2019 bylo vydáno 14 čísel Bulletinu lidských práv (v češtině), jedno číslo Czech Republic Human Rights Review (v angličtině) a dvě čísla V4 Human Rights Review (v angličtině), přičemž Centrum organizovalo nebo spoluorganizovalo několik odborných událostí. I tento rok členové Centra publikovali řadu příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zpráva za rok 2018/2019 k přečtení zde.