Na činnosti Centra se od počátku roku 2020 až do jeho konce podílelo 13 členů, 3 spolupracovníci a 15 stážistů (počítáno pro období do 31. října). 

V období od 1.1.2020 do 31.12.2020 bylo vydáno 10 čísel Bulletinu lidských práv (v češtině), jedno číslo Czech Republic Human Rights Review (v angličtině) a čtyři čísla V4 Human Rights Review (v angličtině), přičemž Centrum organizovalo nebo spoluorganizovalo několik odborných událostí. I tento rok členové Centra publikovali řadu příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zpráva za rok 2020 k přečtení zde.