Na činnosti Centra se podílelo 8 členů a 13 stážistů, a to v rámci čtyř tematických sekcí: Mezinárodní trestní spravedlnost; Evropský systém ochrany lidských práv; Mezinárodní politika, byznys a lidská práva; a Česká republika a lidská práva.

Centrum pro lidská práva a demokracii během roku 2021 vydalo 10 čísel Bulletinu lidských práv (v češtině) a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review (v angličtině), přičemž organizovalo nebo spoluorganizovalo čtyři odborné události.

Výroční zpráva za rok 2021 k přečtení zde.