Bulletin si můžete stáhnout zde

V aktuálním vydání se věnujeme dlouho očekávanému rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Vavřička a ostatní proti České republice, a to dokonce vícekrát. Úvodní glosu přináší Zuzana Vikarská z Právnické fakulty Masarykovy univerzity a zaměřuje se na skutečnosti, které z rozsudku vyčíst nelze.

Pokračujeme příspěvkem Daniely Petržilkové, která informuje o nedávném jednání Rady OSN pro lidská práva, jež se zaměřila především na násilí v Myanmaru, Bělorusku a v Nikaragui.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost Tomáš Münzberger pojednává o změně vztahu USA k Mezinárodnímu trestnímu soudu poté, co prezident Joe Biden nastoupil do úřadu.

Zuzana Andreska z evropské sekce rozebírá již zmíněný rozsudek ESLP ve věci Vavřička, ve kterém štrasburský soud rozhodl, že Česká republika neporušila respektování soukromého života tím, že má zavedeno povinné očkování dětí. Jaká byla argumentace soudu a jakou roli v ní hrál prostor pro uvážení a proporcionalita?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva informuje Kristýna Zábojníková o tom, že západní státy zavedly sankce vůči čínským představitelům zodpovědným za rozsáhlé porušování lidských práv Ujgurů. Čínská reakce na sebe však nenechala dlouho čekat.

Tereza Kuklová z české sekce přibližuje zajímavě dvojaké rozhodnutí Ústavního soudu týkající se únorového vyhlášení nouzového stavu.

Obsah čísla

 Téma

 • Strategická litigace u ESLP, aneb o co v případu Vavřička nešlo

 • Závěry jednání Rady OSN pro lidská práva: porušování lidských práv v Myanmaru, Bělorusku a Nikaragu

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • USA upouští od sankcí vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu: krok vpřed nebo návrat do starých kolejí?

 • Rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu o odvoláních v případech Ntaganda a Gbagbo

 • Francouzská vláda zveřejnila zprávu zkoumající roli Francie ve rwandské genocidě

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • ESLP a Česká republika: Povinné očkování dětí není v rozporu s Úmluvou

 • Polsko znovu před SDEU kvůli obavám o nezávislost justice
 • Aktuality evropské sekce: duben 2021

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Sankce EU a západních zemí vůči Číně: důraz na práva Ujgurů
 • Výsledek parlamentních voleb v Izraeli nepřinese zemi žádoucí stabilitu

4) Česká republika a lidská práva 

 • Ústavní soud jako Jekyll a Hyde: bylo únorové vyhlášení nouzového stavu skutečně neústavní?

 • Ústavní soud poukázal na autonomii vůle rodičky a rozhodl ve sporu o vydání placenty

 • Je vazební věznice povinna poskytovat veganskou stravu?
 • Vavřička a ostatní proti České republice: Co plyne z rozhodnutí ESLP?

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech