Květnový Bulletin si můžete stáhnout zde.

Nový Bulletin začínáme zprávou z jednání ženevské Rady pro lidská práva. Marie Gavendová přibližuje, jak se tento hlavní lidskoprávní orgán OSN postavil k ruské invazi na Ukrajinu a souvisejícím otázkám. Kromě toho se zabýval také situací v Afghánistánu po převzetí moci Tálibánem.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Adam Crhák o každoroční zprávě o využívání tzv. univerzální jurisdikce, tedy v jaké míře a ve kterých zemích se soudí zločiny podle mezinárodního práva vnitrostátně. Článek uvádí i nejzajímavější trestní procesy probíhající například v Belgii, Nizozemsku nebo ve Francii.

Terézia Lazarová z evropské sekce se věnuje dalšímu případu, který se týká problémů nezávislosti polské justice. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Polsko porušilo právo na spravedlivý proces soudce, který přišel o mandát v Národní radě soudnictví.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva vysvětluje Michaela Kučerová fungování tzv. Konfuciových institutů, které na první pohled fungují jako čínská kulturní centra v zahraničí. Ve skutečnosti však mají reálný nádech čínské propagandy.

Kateřina Ochodková z české sekce se zaměřuje na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu ve věci transgender osoby, spojené s návrhem na zrušení podmínky chirurgické sterilizace pro úřední změnu pohlaví. Proč je tento nález tak kontroverzní?

Obsah čísla

 Téma

 • Rada OSN pro lidská práva: porušování lidských práv na Ukrajině a v Afghánistánu

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Ve kterých zemích se v roce 2021 soudily zločiny na základě tzv. univerzální jurisdikce?
 • Občanská válka ve Středoafrické republice opět před Mezinárodním trestním soudem
 • Aktuality sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • ESLP: Polsko porušilo právo na spravedlivý proces soudce, který přišel o mandát v Národní radě soudnictví
 • ESLP: Arménie stále plně nerespektuje svobodu náboženství
 • Aktuality evropské sekce

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Konfuciovy instituty: Čínská kultura se špetkou propagandy?
 • Libye ve slepé uličce? Parlamentní a prezidentské volby v nedohlednu
 • Aktuality sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

4) Česká republika a lidská práva 

 • Výbor pro lidská práva a moderní technologie: právo a digitální věk
 • Menšina Ústavního soudu: „Na území České republiky se lidé dělí na ženy a muže.“
 • Ukrajinští uprchlíci a status dočasné ochrany
 • Aktuality české sekce

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech