Bulletin si můžete stáhnout zde.

Aktuální vydání Bulletinu lidských práv zahajujeme příspěvkem Moniky Hanych o svobodě projevu ve světě. Nakolik státy během probíhající pandemie blokovaly weby informující o nebezpečnosti pandemie a vůbec omezovaly volný tok informací?

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost přibližuje Jana Šikorská rozhodnutí Zvláštního tribunálu pro Libanon sídlícího v Haagu, který vydal dlouho očekávaný rozsudek ve věci vraždy bývalého libanonského premiéra. Řízení však probíhalo in absentia a výsledné odsouzení jedné osoby a osvobození tří osob, stejně jako délka řízení, vyvolávají rozporuplné reakce.

Zuzana Andreska z evropské sekce se věnuje novému rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, podle nějž Slovensko diskriminovalo romské občany, když vnitrostátní orgány řádně neprošetřily policejní razii v obci na východě země.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva informuje Andrea Šťástková o situaci v tureckých věznicích. Evropský výbor pro zabránění mučení zveřejnil dvě zprávy, a to z roku 2017 a 2019. V jakých podmínkách osoby zbavené svobody v Turecku žijí a jaký je v tomto ohledu během posledních let trend?

Klára Košťálová z české sekce představuje návrh zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob. Proč je jeho obsah důležitý a jak by měla nová právní úprava vypadat? Aneta Frodlová se následně věnuje právu na bezplatnou právní pomoc, a to ve světle nového nálezu Ústavního soudu ČR.

 

Obsah čísla

Téma 

  • Svoboda projevu ve světě v dobách covidu: státy omezily poskytování informací i fungování médií

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

  • Čekání je u konce: první rozsudek Zvláštního tribunálu pro Libanon

2) Evropský systém ochrany lidských práv

  • ESLP: Na životech slovenských Romů záleží
  • Vlastní občany je třeba chránit stejně jako cizí, říká Soudní dvůr EU

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

  • Zpráva o stavu tureckých věznic: spánek na směny, násilí a výhružky
  • Transparentní a férové parlamentní volby ve Venezuele?

4) Česká republika a lidská práva 

  • Návrh zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob
  • Právo na bezplatnou pomoc obhájce
  • Výběrové řízení na novou soudkyni či nového soudce ESLP za Českou republiku

  

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech