Říjnový Bulletin si můžete stáhnout zde

v aktuálním vydání Bulletinu začínáme reportáží Moniky Hanych z uprchlického tábora na řeckém ostrově Lesbos, kde strávila týden a hovořila s řadou jeho obyvatel. V objektu žije přes 4500 lidí, kteří se z různých důvodů vydali do Evropy. Jaké zde panují podmínky a jaké jsou jejich vyhlídky?

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Tomáš Münzberger věnuje málo diskutované, avšak o to důležitější kauze Afghánce, který následkem výslechu ze strany českých a poté amerických vojáků zemřel. Tři roky poté svědčí postup českých vyšetřovacích orgánů přinejmenším o neprofesionalitě přístupu.

Eliška Hronová z evropské sekce přibližuje zprávu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, který se zabýval dopadem pandemie Covid-19 na rovnost pohlaví. Jaký dopad měly především změny na trhu práce na postavení žen? 

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Kristýna Zábojníková věnuje situaci na Kubě, kde občanská nespokojenost vyústila v největší protivládní protesty za posledních několik dekád.

Tereza Kuklová z české sekce se zaměřuje na kontroverzní novelu Listiny základních práv a svobod, do níž bylo vloženo tzv. právo na zbraň. Co tato změna reálně znamená a jak se bude pravděpodobně vykládat?

Obsah čísla

 Téma 

 • Lesbos: reportáž z řeckého uprchlického tábora

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Případ ubitého Afghánce ohrožuje pověst bývalé české mise v Afghánistánu i vojenské policie

 • Zvláštní tribunál pro Libanon pokračuje ve své činnosti navzdory finančním problémům

 • Soud s členy teroristické skupiny nazývané ‘Beatles’: Alexanda Kotey v USA přiznal vinu

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Covid-19 a gender: jak pandemie ovlivnila pracovní trh a slaďování pracovního se soukromým životem?

 • Trestní postih za popírání genocidy: krok k usmíření, nebo k rozpadu Bosny a Hercegoviny?

 • Aktuality evropské sekce: září 2021

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Energetická krize v Brazílii se nadále prohlubuje
 • Kuba: Občanská nespokojenost vyústila v protivládní protesty

 • Salvador: ohrožení nezávislosti soudní moci

4) Česká republika a lidská práva 

 • COVID-19 a jeho dopady: Zasedání Výboru proti mučení Rady vlády pro lidská práva

 • Právo na zbraň: symbol, výkřik do tmy, nebo možné nebezpečí?

 • ÚS: oběti trestného činu znásilnění mají v otázce přiznání náhrady újmy rovné postavení

+ Recenze a Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech