Nové číslo Bulletinu naleznete zde.

Úvod Bulletinu začínáme reportáží Natálie Dřínovské ze stáže u Soudního dvora Evropské unie. Článek by měl zajímat především čtenáře z řad studentstva, neboť se v něm dozvíte, jak stáž u unijních institucí probíhá, v čem je přínosná a co od ní čekat. Natálie též vysvětluje, proč se budete v Lucemburku cítit jako doma.

Z příjemné stáže v Lucemburku nás do surové reality mezinárodního práva vrátí Roman Tocháček. Ten se ve svém článku věnuje nechvalně známé paramilitární organizaci Wagnerovci. Kde se nezvaní bojovníci vzali a co chtějí? Nikola Burdová navazuje aktuálním pohledem k Mezinárodnímu soudnímu dvoru, který se zabývá tvrzením Ruska, že Ukrajina páchá genocidu na ruskojazyčném obyvatelstvu.

Daniela Maiettová z evropské sekce pojednává o přípravě nařízení Evropské unie proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu. Jde o dobrý krok nebo nepřiměřený zásah do osobních údajů? Filip Lamparter dále pojednává o rozsudku ESLP ve věci Kovačević v. Bosna a Hercegovina, který odhalil nedostatky tamního volebního systému.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva nás Le Minh Tam přivádí na půdu Valného shromáždění OSN, které požádalo Mezinárodní soudní dvůr o posouzení právních důsledků vyplývajících z izraelské okupace palestinských územíRadek Tesař se dále věnuje nové popravčí metodě v Alabaměvraždění uprchlíků na hranicích v Saúdské Arábii či porušování lidských práv v Tibetu.

Ani česká sekce tentokrát nepřichází s radostnými tématy. Jakub Dubják se věnuje rozhodování lékařů “o pacientce, bez pacientky” v kontextu pokynu neresuscitovat. Karolína Vejmolová si dále všímá trestního oznámení za nenávistné projevy na internetu vůči Romům a odsuzujícího rozsudku ve věci odstřelovače proruských separatistů na Ukrajině.

 

Obsah čísla

Téma

 • Půl roku v ráji práva EU: ze stáže u Soudního dvora EU

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Wagnerovci: soukromá armáda na špinavou práci a vliv smrti jejího vedení na možné stíhání
 • Aktuality sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Nařízení EU na prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí: ochrání návrh děti, anebo dojde k přílišnému omezení ochrany osobních údajů na internetu?
 • Rozsudek ESLP ve věci Kovačević v. Bosna a Hercegovina ukázal na mezery v bosenském volebním systému
 • Aktuality evropské sekce

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Žádost o stanovisko Mezinárodního soudního dvora: Bude muset Izrael přijmout odpovědnost za své kroky?
 • Aktuality sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

4) Česká republika a lidská práva

 • Ústavní soud: Lékaři rozhodovali o pacientce bez pacientky
 • ÚS: Náhrada nemajetkové újmy zvláště zranitelných obětí přiznatelná již v adhezním řízení
 • Aktuality české sekce

Fotografie

Vstupní místnost budovy SDEU, autor: Tomáš Dokulil