Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

18. 4. 2024   Barbora Headlandová

Ústavní soud koncem ledna zveřejnil nález týkající se odškodnění za újmu vzniklou v důsledku výkonu vazby. V nálezu konstatoval, že výše odškodnění a ztížení společenského uplatnění musí skutečně odrážet újmu, kterou poškozený utrpěl. Zdůraznil také, že tento princip je zakotven již v čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

13. 4. 2024   Sára Aiblová

Soudní dvůr Evropské unie v lednovém průlomovém rozsudku ve věci C-621/21 Ženy, které jsou oběťmi domácího násilí konstatoval, že ženy, které čelí v zemi původu fyzickému či psychickému násilí, splňují kritéria určité společenské vrstvy” ve smyslu čl. 10 odst. 1 písm. d) kvalifikační směrnice. Žadatelky o mezinárodní ochranu mají díky tomu nárok na postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany.

7. 4. 2024  

Nové číslo Bulletinu naleznete zde.

Na úvod Bulletinu Vás Veronika Nováková zve na půdu Parlamentního shromáždění Rady Evropy a informuje o tématech, kterými se shromáždění zabývalo na svém podzimním zasedání.

6. 4. 2024   Barbora Headlandová, Denis Pauk

Na konci února 2024 se konal první ročník Zimní školy antidiskriminačního práva, kterou pořádala Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V krásné renesanční Telči, ve které se nachází Univerzitní centrum, se sešli nadšenci do antidiskriminačního práva z advokacie, justice, ale i akademické a neziskové sféry. Autoři tohoto článku se Zimní školy zúčastnili a seznámí čtenáře s jejím průběhem.

6. 4. 2024   Jakub Dubják

The Supreme Court of the United States has ruled that the First Amendment of the Constitution, protecting the freedom of speech, prohibits the state of Colorado from forcing a wedding website designer to create designs depicting same-sex marriages and conveying messages with which she disagrees. What was the Supreme Court’s decision regarding the application of the Colorado Anti-Discrimination Act prohibiting discrimination based on sexual orientation?

28. 3. 2024   Kristin Høgdahl & Roman Zapletal*

The Czech Republic, together with Malta and Italy, are the only countries within the EU where a national institution with a broad mandate to protect and promote human rights, the so-called National Human Rights Institution, NHRI, has not yet been established and accredited. Czechia has long faced criticism for this shortcoming, both internationally from the UN, the Council of Europe and the EU and, in recent years, increasingly from representatives of domestic civil society.

24. 3. 2024  

Nové číslo Bulletinu naleznete zde.

Na úvod Vás Pavel Štěpáník a Alžběta Dvořáková zvou do kyberprostoru a seznamují s činností Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Čím se úřad zabývá a jakým výzvám čelí?