Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

14. 12. 2011  

Tak tato zpráva včera potěšila nejednoho českého právníka, a ty lidskoprávní obzvláště - JUDr. Robert Fremr, bývalý soudce Nejvyššího soudu a stávající soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, byl na zasedání Shromáždění smluvních stran Římského statutu v New Yorku zvolen soudcem Mezinárodního trestního soudu v Haagu.

Centrum pro lidská práva a demokratizaci pořádalo seminář „Occupy Wall Street“

Přeplněná posluchárna na Fakultě sociálních studií MU v Brně shlédla v podvečer 6. prosince 2011 příspěvky a diskuzi na téma Occupy Wall Street. Jana Kovačovská z Columbia University se přihlásila pomocí videopřenosu přímo z New Yorku a zprostředkovala dojmy přímo z místa demonstrací. Následně fenomén rozebrali pohledem své specializace právník Ladislav Vyhnánek (Ústavní soud, PrF MU), ekonom Vladan Hodulák (FSS MU) a politolog Ondřej Císař (FSS MU). Centrum pro lidská práva zastupoval vedle L. Vyhnánka také Hubert Smekal v roli moderátora diskuze.

Členka Centra vítězkou soutěže o nejlepší LP diplomovou práci roku 2011

Členka Centra pro lidská práva Monika Mareková, která v současné době působí na stáži u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu, se stala vítězkou soutěže o nejlepší lidskoprávní diplomku roku 2011. Práce se zabývá střetem práva na soukromý život s ochranou veřejné bezpečnosti. Soutěž je organizována Ligou lidských práv a záštitu nad ní převzala místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, jež se k práci vyjádřila na předávacím ceremoniálu: „Její práce je kromobyčejně výborná a poctivě napsaná.

5. 12. 2011  

V několika následujících řádcích bych se ještě ráda vrátila k nedávnémurozsudku velkého senátu Soudního dvora ve věci C-34/10 Oliver Brüstle v. Greenpeace eV. Toto rozhodnutí již bylo zevrubně prezentováno v říjnovém BulletinuCentra, nicméně myslím, že si pár řádků navíc zaslouží. Už z toho důvodu, že se dotýká jedné ze zcela základních lidskoprávních a etických otázek, tj. otázky, kdy vlastně lidský život začíná. Ano, od uhlí a oceli jsme už skutečně daleko…

Členové Centra pro lidská práva na semináři Ozbrojené konflikty a lidská práva

Tři členové Centra pro lidská práva vystoupili na semináři Ozbrojené konflikty a lidská práva, který se konal 25. listopadu na Fakultě sociálních studií. Hubert Smekal promluvil o roli Evropské unie v průběhu arabského jara, Katarína Šipulová o lidských právech a tranzitní spravedlnosti a Ľubomír Majerčík prezentoval příspěvek na téma Vnitrostátní stíhání válečných zločinů - univerzální jurisdikce.

Centrum pro lidská práva na sympoziu Česká zahraniční politika


Hubert Smekal prezentoval 3. listopadu 2011 v Černínském paláci na sympoziu Česká zahraniční politika příspěvek na téma Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. Na textu se dále podílely členky centra Linda Janků a Katarína Šipulová a také Jozef Janovský. Článek za pomoci kvantitativního přehledu zjišťuje, nakolik aktivní je Česká republika při uzavírání mezinárodních lidskoprávních smluv a nakolik její chování v tomto směru koresponduje s deklarovanou prioritní rolí lidských práv v české zahraniční politice.

10. 10. 2011  

Matematika je v obľube zjavne aj na Európskom súde pre ľudské práva.  Ten na svojich stránkach zverejnil zaujímavý štatistický prehľad k porušovaniu práv garantovaných Dohovorom Statistics on Judgments by State. Grafy k jednotlivým členským štátom zachytávajú pomer sťažností, meritórnych rozsudkov a výrokov porušení vynesených v rokoch 1959 - 2010. Stupne víťazov v celkovom prehľade porušovaných práv  zastávajú právo na spravodlivý proces (1.), sloboda prejavu (2.) a ochrana majetku (3.).