Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

7. 12. 2012  

 

Na Mikuláše, 6. prosince, Centrum pro lidská práva a demokratizaci uspořádalo v prostorách Právnické fakulty MU seminář na téma "Mezinárodní trestní soud: politické a právní limity efektivního fungování".

Diskusního semináře se spolu s hvězdnými hosty - Robertem Fremrem, budoucím soudcem u MTS, a Kateřiny Uhlířové, která dříve působila u Válečného soudu v Bosně a Hercegovině - zúčastnilo i 60 poslucháčů a debatujících převážně z řad studentů Fakulty sociálních studií MU, Právnické fakulty MU, ale i z praxe (převážně z Nejvyššího soudu). Studenty nejvíce zaujal průběh kampaně do MTS, politický rozměr rozhodování Mezinárodního trestního soudu, vliv Rady bezpečnosti a neutrální postavení prokurátora.

10. 12. 2012  

V novém čísle Bulletinu Petr Přibyla, t. č. stážista u prestižního T. M. C. Asser Instituut v Haagu, představuje novou zahraničně-politickou aktivitou Evropské unie v oblasti lidských práv. Dozvíte se, že Evropská nadace pro demokracii má před sebou velmi klikatou cestu a bude záviset na mnoha okolnostech, jestli se Unii podaří jít ve šlépějích amerického vzoru. Překvapí zákulisní zmínka o pochybách diplomatů členských zemí ohledně připravenosti celého projektu.

14. 11. 2012  

Hubert Smekal vystoupil 14. listopadu 2012 v Brně na konferenci Judicializace politiky, nebo soudcokracie? s úvodním slovem k celé akci, které se účastnil v dopolední expertní části například soudce NSS Vojtěch Šimíček nebo náměstek Nejvyššího státního zástupce Stanislav Mečl. Odpoledne prezentovali své zkušenosti se zastupováním ČR před Soudním dvorem EU, Evropským soudem pro lidská práva a při snahách ČR protlačit do mezinárodních soudů své zástupce Martin Smolek, Jiří Kmec a Renáta Klečková. Atraktivní kulatý stůl, který moderoval Tomáš Němeček, přilákal ze zástupců politických stran například ex-ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

8. 11. 2012  

Co je a co není diskriminace na pracovním trhu? Jak poznat nepřímou diskriminaci v inzerátech? A jak se proti ní bránit?

Diskriminaci na trhu práce se věnoval prakticky zaměřený seminář, který Centrum pro lidská práva a demokratizaci pořádalo dne 5. listopadu 2012 v 17 hod. na Právnické fakultě MU. 

7. 11. 2012  

Ľubomír Majerčík, Anna Matušinová a Hubert Smekal publikovali kapitolu "The Czech Republic and the European Court of Human Rights in 2011", která vyšla v Czech Yearbook of Public and Private International Law. 
Kapitolu si můžete přečíst zde.

Členové Centra na Sympoziu Česká zahraniční politika

Helena Bončková a Hubert Smekal prezentovali na Sympoziu Česká zahraniční politika v Černínském paláci v Praze příspěvek na téma "Česká "výjimka" z Listiny základních práv EU - stále s námi". Pracovní verzi příspěvku si časem budete moci přečíst v sekci Studie.