Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

Uskutočnila sa konferencia o Medzinárodnom trestnom súde


Dňa 3. mája 2010 sa na Fakulte sociálních studií Masarykovy univerzity uskutočnila konferencia s názvom Mezinárodní trestní soud - perspektivy souzení mezinárodních zločinů. Konferencia sa skladala z dvoch panelov, v ktorých prednášajúci hostia z praxe i akademického prostredia predstavili rôzne aspekty fungovania Medzinárodného trestného súdu. Svojimi príspevkami a vzájomnou diskusiou dokázali, že v Českej a Slovenskej republike sa nachádzajú odborníci, ktorí sa o túto problematiku skutočne zaujímajú a majú k nej čo povedať.

Call for Papers


Centrum pro lidská práva a demokratizaci IIPS MU připravuje seminář na téma „Mezinárodní trestní soud - perspektivy souzení mezinárodních zločinů". Seminář se bude konat 3. května 2010 na půdě Fakulty sociálních studií MU v Brně. Cílem semináře je reflektovat dosavadní práci Mezinárodního trestního soudu v předvečer Revizní konference v Ugandě.

Uvítáme příspěvky na témata:

Prebehla konferencia „60 let Rady Evropy – 50 let Evropského soudu pro lidská práva“


Vo štvrtok 3. decembra sa na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity uskutočnila konferencia „60 let Rady Evropy - 50 let Evropského soudu pro lidská práva", ktorú zorganizovalo Centrum pro lidská práva a demokratizaci pod záštitou Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity.

Návštevníkom boli v dvoch tematicky zameraných blokoch poskytnuté pohľady odborníkov na rôzne praktické problémy, ktoré dnes sprevádzajú fungovanie Európskeho súdu pre ľudské práva.