Prázdninové vydání Bulletinu lidských práv zahajujeme příspěvkem Evy Kostolanské, která zdůrazňuje, že i v době pandemie je nutné zohledňovat práva dětí. Při zavádění jakýchkoliv opatření tak musí být vždy brán v úvahu nejlepší zájem dítěte.

Jana Šikorská následně přibližuje průběh zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě, které koronavirová krize rozdělila vedví. Kromě tématu Covid-19 a lidská práva se Rada věnovala také rasovým nepokojům v USA. Pro kterou z těchto oblastí vyjadřovaly západní státy více podpory?

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Petra Olivová o tom, že žalobce tzv. Kosovského tribunálu, který sídlí v Haagu, obvinil prezidenta Kosova Hashima Thaçiho z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Zuzana Andreska z evropské sekce představuje závěry Agentury EU pro základní práva, která zjišťovala, co si občané Evropské unie myslí o lidských právech. Věří, že jsou důležitá pro spravedlivější společnost?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva diskutuje Andrea Šťástková plán evropského komisaře pro spravedlnost zavést povinnost „due diligence” pro obchodní korporace a zohlednit tak lidskoprávní přístup v rámci byznysu.

Pavel Doubek z české sekce se zaměřuje na návrh zřízení nové instituce dětského ombudsmana v ČR. Na první pohled přínosně znějící iniciativa má však řadu praktických problémů. Jaké bude rozdělení kompetencí se současným veřejným ochráncem práv? A jaké s budoucí národní lidskoprávní institucí (NHRI), kterou by Česká republika měla vytvořit?

Přeji Vám hezké čtení.