2. 11. 2012  

Článek Heleny Bončkové a Huberta Smekala s názvem "Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv Evropské unie" byl publikován v časopise Současná Evropa (02/2010) a je volně ke stažení na tomto odkazu.

23. 10. 2012  

Členové Centra Linda Janků, Hubert Smekal a Katarína Šipulová ve spolupráci se studentem matematiky na univerzitě v Oxfordu Jozefem Janovským publikovali v časopise Středoveropské politické studie článek "Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv". Text je volně ke stažení zde.

10. 10. 2012  

Stínová zpráva o stavu rasismu a diskriminace v České republice je každoročně publikována nevládní organizací ENAR, která mapuje rasismus a rasovou diskriminaci ve všech zemích EU. Každý rok je osloven národní autorský tým, který zpracuje téma rasismu a diskriminace z pohledu nevládního sektoru do národní stínové zprávy a ENAR na základě těchto zpráv vypracovává Stínovou zprávu o stavu rasismu a dikriminace v EU. Autorský kolektiv Centra je autorem české národní zprávy za období 2011/2012. V tomto období bylo navíc reflektováno speciální téma islamofobie.

Stínovou zprávu si můžete přečíst zde.  Anglickou verzi zprávy a veškeré předchozí zprávy ENAR z České republiky a dalších zemí pak najdete na tomto odkazu.

17. 6. 2010  

Ve studii Centra pro lidská práva a demokratizaci Monika Mareková a Katarína Šipulová ukazují, že nedávným vyhoštěním alžírského občana Mustafy Labsiho Slovensko porušilo své mezinárodní právní závazky. Analýzu si můžete přečíst zde.

Z textu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19. apríla 2010 vyhostilo Mustafu Labsiho, alžírskeho občana odsúdeného na doživotie za závažnú teroristickú činnosť, a to v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva. Štrasburský súd na základe obavy z mučenia a iného neľudského zaobchádzania, ktoré Labsimu hrozí v alžírskom väzení, uplatnil článok 39 Rokovacieho poriadku a predbežným opatrením zakázal jeho vydanie až do vyčerpania všetkých dostupných opravných prostriedkov.

1. 6. 2010  

V analýze Centra pro lidská práva a demokratizaci Helena Bončková a Hubert Smekal dokázují, že nedávno vyjednaná "výjimka" z Listiny základních práv Evropské unie, nemusí dopadat na ty případy, před nimiž by nás dle sjednavatelů chránit měla. Či přesněji řečeno - problém, na který výjimka údajně reaguje, pravděpodobně vůbec neexistuje.

6. 1. 2010  

V lednu 2010 vyšel policy paper Centra pro lidská práva a demokratizaci k reformě Evropského soudu pro lidská práva. Centrum společně s nevládními organizacemi Ligou lidských práv a Ekologickým právním servisem reagovalo na výzvu Ministerstva spravedlnosti k diskusi nad možnostmi reformy ESLP vzhledem k mezivládní konferenci, která se k této otázce sejde v únoru 2010 ve švýcarském Interlakenu. V první části policy paperu bude nejdříve stručně popsán současný stav a důvody reformy, následně budou nastíněny reformní návrhy a okomentovány již existující návrhy předkládané interlakenské konferenci.

Policy paper můžete najít zde.