17. 6. 2010  

Ve studii Centra pro lidská práva a demokratizaci Monika Mareková a Katarína Šipulová ukazují, že nedávným vyhoštěním alžírského občana Mustafy Labsiho Slovensko porušilo své mezinárodní právní závazky. Analýzu si můžete přečíst zde.

Z textu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19. apríla 2010 vyhostilo Mustafu Labsiho, alžírskeho občana odsúdeného na doživotie za závažnú teroristickú činnosť, a to v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva. Štrasburský súd na základe obavy z mučenia a iného neľudského zaobchádzania, ktoré Labsimu hrozí v alžírskom väzení, uplatnil článok 39 Rokovacieho poriadku a predbežným opatrením zakázal jeho vydanie až do vyčerpania všetkých dostupných opravných prostriedkov.

1. 6. 2010  

V analýze Centra pro lidská práva a demokratizaci Helena Bončková a Hubert Smekal dokázují, že nedávno vyjednaná "výjimka" z Listiny základních práv Evropské unie, nemusí dopadat na ty případy, před nimiž by nás dle sjednavatelů chránit měla. Či přesněji řečeno - problém, na který výjimka údajně reaguje, pravděpodobně vůbec neexistuje.

6. 1. 2010  

V lednu 2010 vyšel policy paper Centra pro lidská práva a demokratizaci k reformě Evropského soudu pro lidská práva. Centrum společně s nevládními organizacemi Ligou lidských práv a Ekologickým právním servisem reagovalo na výzvu Ministerstva spravedlnosti k diskusi nad možnostmi reformy ESLP vzhledem k mezivládní konferenci, která se k této otázce sejde v únoru 2010 ve švýcarském Interlakenu. V první části policy paperu bude nejdříve stručně popsán současný stav a důvody reformy, následně budou nastíněny reformní návrhy a okomentovány již existující návrhy předkládané interlakenské konferenci.

Policy paper můžete najít zde.