The registered members of the Centre include Jan Lhotský, Hubert Smekal, Linda Janků and Lucie Nechvátalová. Our team of experts is wider and you can read more about them below.

Vedoucí Centra, editor Bulletinu lidských práv, editor V4 Human Rights Review a vedoucí sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

Jan je vedoucím Centra pro lidská práva a demokracii. Po vystudování práva a ekonomie pokračoval v doktorském studiu mezinárodního práva. Vystudoval rovněž lidskoprávní program E.MA v italských Benátkách a rakouském Grazu. Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské služby pro vnější činnost v Bruselu, jež je zodpovědná za vnější vztahy EU. Poté působil jako Visiting Professional u soudního senátu Mezinárodního trestního soudu v Haagu. V současnosti pracuje rovněž jako právník v Kanceláři veřejného ochránce práv a jako seniorní výzkumný pracovník v Centru mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V rámci mezinárodního práva se specializuje především na lidská práva a mezinárodní trestní právo.

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Doktorandka na Právnické fakultě MU, vystudovala i žurnalistiku a sociologii na Fakultě sociálních studií MU. Zaměřuje se na mediální právo, lidská práva a technologie. Nyní pracuje v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP. Dříve působila např. na Tilburg Institute for Law, Tech & Society v Nizozemí, kde také vystudovala LLM (lidská práva).

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Hubert vystudoval právo a evropskou integraci, působí na Fakultě sociálních studií MU. Akademický rok 2010-2011 strávil jako držitel Fulbrightova stipendia výzkumem judicializace na UC Berkeley. V létě přednáší na Shandong University v Číně. Hubert je členem Rady vlády pro lidská práva.

Vedoucí sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Nela studuje právo na PF UK a zajímá se o mezinárodní právo a lidská práva. Strávila jeden semestr na Mexické Národní Autonomní Univerzitě (UNAM) v Mexiku, kde také absolvovala stáž na velvyslanectví ČR. Stážovala dále u Mise Organizace amerických států pro podporu mírového procesu v Kolumbii a u Evropského soudu pro lidská práva. Momentálně je na studijním pobytu v Heidelbergu, kde také pracuje v Max Planck Institutu pro srovnávací veřejné právo a mezinárodní právo. Je členkou správní rady české sekce Amnesty International.

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva

Lucie vystudovala právo na Právnické fakultě MU a lidská práva a demokratizaci na EIUC v Benátkách a Université de Strasbourg. Stážovala v OSN, na ESLP a u VOP. Působí na Nejvyšším správním soudu jako asistentka soudce. Věnuje se především evropskému systému ochrany lidských práv, konkrétně zákazu špatného zacházení, pozitivním povinnostem států a odškodňování.

Správkyně blogu Centra

Vystudovala mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd a právo na Právnické fakultě UK. Jako držitelka George Spyrou Scholarship absolvovala LLM se specializací na mezinárodní právo na Cambridge University. V současné době je doktorandkou na Právnické fakultě UK a advokátní koncipientkou v Praze. Během studia absolvovala stáže u Zvláštních senátů soudů pro Kambodžu či Velvyslanectví ČR v Londýně. Zajímá se o mezinárodní ekonomické právo, lidská práva a mezinárodní trestní právo.

Koordinátorka odborných akcí

Veronika je studentkou Mezinárodních vztahů a Bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií MU. Absolvovala dvouměsíční stáž na Velvyslanectví ČR v Paříži. Tři roky také působila ve Studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu.

Zástupkyně editora V4 Human Rights Review

Barbora studuje doktorský program v oboru politické vědy na Středoevropské univerzitě. Magisterské studium mezinárodních vztahů absolvovala na Masarykově univerzitě a semestr strávila na University of Essex. Specializuje se na problematiku řešení konfliktů, rekonciliaci a recidivu válek.

Editor Czech Republic Human Rights Review

Martin je studentem posledního ročníku práva na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí také jako praktikant v advokátní kanceláři zabývající se azylovým právem. Zajímá se především o byznys a lidská práva a o mezinárodní politiku. Během studií strávil v rámci programu Erasmus+ jeden akademický rok v polské Poznani, kde studoval na právnické fakultě.