30. 12. 2011  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2010/2011 podíleli čtyři členové a dvanáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2010/2011 Centrum uspořádalo dvě konference na FSS MU. Centrum publikovalo měsíční Bulletin, podpořilo petici za záchranu archivů maďarské StB a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

Výroční zpráva 2010/2011 k přečtení zde.

26. 12. 2010  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2009/2010 podíleli čtyři členové a devět stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2009/2010 Centrum uspořádalo dvě konference na FSS MU a společně s ELSA Košice se podílelo na organizaci konference v Košicích. Centrum publikovalo měsíční Bulletin, vydalo dvě studie a jeden policy paper a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

Výroční zpráva 2009/2010 k přečtení zde.