Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

8. 12. 2018  

Srdečně Vás zveme na akci, na níž vystoupí prominentní osobnosti z oblasti lidských práv:

Eliška Wagnerová (bývalá senátorka a místopředsedkyně Ústavního soudu)
Vznik Deklarace, její struktura a odraz v judikatuře Ústavního soudu ČR

Kateřina Šimáčková (soudkyně Ústavního soudu)
Dnešní inspirace texty Všeobecné deklarace lidských práv a na ni navazujících Paktů na konkrétních příkladech

Jiří Malenovský (soudce Soudního dvora Evropské unie)
Střízlivá rekapitulace uplynulého desetiletí Všeobecné deklarace lidských práv

3. 12. 2018  
Podívejte se na video z diskuse zde

Oslavme společně 70. výročí vzniku Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodní den lidských práv při promítání dokumentu a diskuzi na téma „změny klimatu a naše práva“.

Program:
18:00 Promítání dokumentu Je s námi konec? (Before the Flood)
Přijďte se podívat na dokumentární film National Geographic v hlavní roli s Leonardem DiCapriem, poslem míru OSN pro téma změn klimatu.
19:30 Přestávka s občerstvením
20:00 Diskuze s odborníky o našich právech, změnách klimatu a budoucnosti lidstva

30. 11. 2018   Tereza Bártová

Tip měsíce z Bulletinu

Evropská komise se rozhodla poslat Polsko před Soudní dvůr Evropské unie kvůli novele zákona o polském Nejvyšším soudu. Zákon podle Komise porušuje zásadu nezávislosti soudnictví. 

Nový polský zákon o Nejvyšším soudu z pera vládnoucí strany Právo a spravedlnost, který vstoupil v platnost v dubnu letošního roku, snižuje důchodový věk soudců ze 70 na 65 let. Více než třetina ze 72 soudců tak musí odejít do důchodu. Soudci, kterých se nařízení dotkne, sice mají možnost požádat prezidenta republiky o prodloužení funkčního období, pro rozhodnutí ale nejsou stanovena žádná kritéria a v případě odmítnutí není možný soudní přezkum. 

29. 11. 2018   Douglas Radcliff

President Donald Trump invoked his national security power denying migrants asylum who enter the country illegally. Although Trump feels “we need people in our country but they have to come in legally,” the question must be asked how does this policy stand in regard to asylum law?

The point of the policy

Officials stated that the goal of the executive order was to bring asylum seekers into the country through legal measures at official border crossings and the policy more or less closes the door on asylum when migrants enter illegally. This is being done in an effort to secure national interest. One of the problems with this policy is the sheer number of border crossings, with many asylum seekers being informed at the crossings they must return another day to make their claim and sometimes requiring them to return to their home country in order to make their claim. This policy came to be in part due to the refugee caravan currently moving throughout Central America and Mexico towards the U.S. border, some of who have begun illegally crossing the border and subsequently been arrested.

1. 12. 2018  

Na úvod listopadového Bulletinu máme skutečkou perličku. Po rozhovorech s předsedkyněmi Zvláštního tribunálu pro Libanon a tzv. Kosovského tribunálu přinášíme rozhovor s dalším předsedou významné haagské soudní instituce. Soudce Theodor Meron je skutečným guru mezinárodní trestní spravedlnosti, dlouhá léta předsedal Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii a nyní předsedá tribunálu, který jej nahradil.

Zástupkyně ČR v Benátské komisi Kateřina Šimáčková a Veronika Bílková poté přibližují obsah říjnového zasedání komise. To se týkalo především reformy soudnictví v Rumunsku, ale také například moldavských protiteroristických opatření.

9. 12. 2018   Jan Lhotský

When an international criminal tribunal in The Hague is mentioned, the majority of people think about the International Criminal Court. However, three other such courts are functioning in The Hague, one of them being the Special Tribunal for Lebanon. And as it applies national law, it is a very unique international tribunal. Why was it established? In what ways does it differ  from the other tribunals? The answers are brought by its President, Judge Ivana Hrdličková.

Madame President, as she is called at the Special Tribunal for Lebanon, was a judge in the Czech Republic in both civil and criminal cases who, at the same time, focused her academic interests on Islamic law and human rights. She also served as an expert on the Council of Europe on money laundering and terrorist financing matters at the so-called Moneyval. She was appointed a judge at the Special Tribunal for Lebanon in 2012 and became its President in 2015. In February 2018 she was re-elected for a third term of eighteen months.

25. 11. 2018  

Máme radost, že vás můžeme pozvat na panelovou diskusi na téma aktuálního stavu lidských práv v České republice. Diskuse se zúčastní současná i bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva, advokátka z Ligy lidských práv a vedoucí Analytického oddělení Ústavního soudu. 

Budeme se těšit na setkání i na Vaše dotazy v aule Právnické fakulty ve středu 28. listopadu, od 16 hodin.