Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

11. 1. 2016  

Do 15. ledna 2016 (druhé kolo do 15. března 2016) se zájemci mohou přihlásit do magisterského programu European Master in Human Rights and Democratisation. Dvousemestrální program zahrnuje pobyt v italských Benátkách, exkurzi do Kosova a výzkum na jedné z partnerských univerzit. Více informací o programu naleznete na stránkách EIUC

26. 12. 2015  

Poslední letošní Bulletin pro Vás připravil autorský tým již nových stážistů, který snad naváže na naše úspěšné bývalé kolegy. Nejožehavějším tématem roku 2015 se bezkonkurenčně stala uprchlická vlna. Jednoho z významných aktérů v tuzemské poučenější debatě představovala Kancelář Veřejného ochránce práv (KVOP), která přispěla jak odbornými podklady, tak právními i morálními apely. Marie Lukasová, vedoucí oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody KVOP, hodnotí první desetiletí ombudsmanské agendy prevence špatného zacházení. Dále v Bulletinu rozebíráme, že zacházením s osobami v detenčním zařízení Bělé Jezové se zabýval už i Evropský soud pro lidská práva a také, že existují alternativní způsoby, kterými lze řešit pobyt uprchlíků na našem území. Dále se v Bulletinu zabýváme tématem, o němž budeme v příštím roce zřejmě slýchat stále častěji, a to problematikou lidských práv a byznysu. V Ženevě se v půlce listopadu odehrálo čtvrté Fórum OSN k byznysu a lidským právům; naše Centrum pak vypracovalo pro Ministerstvo zahraničních věcí studii a pomalu se pod patronací Úřadu vlády rozbíhá debata, jak přetavit Obecné zásady OSN k byznysu a lidským právům do Národního akčního plánu.

Bulletin si můžete přečíst zde.

14. 12. 2015  

Hubert Smekal spolu s profesorem Holzerem z katedry politologie FSS MU napsali kapitolu do knihy First Fundamental Rights Documents in Europe, která právě vyšla u prestižního nakladatelství Intersentia.

9. 12. 2015  

Loňští stážisté Centra Andrea Bittnerová a Vojtěch Kyselý spolu s Veronikou Hermanovou vypracovali pod vedením Lukáše Hodera  a Huberta Smekala analýzu pro Ministerstvo zahraničních věcí na téma Byznys a lidská práva. Hubert Smekal ji bude prezentovat ve čtvrtek 10. prosince na semináři MZV v Černínském paláci.

Foto: Daniel Baránek.

9. 12. 2015  

Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a také bývalý člen Centra Jan Petrov jsou členy řešitelského týmu, který uspěl s návrhem projektu u Grantové agentury České republiky. Projekt "Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni" vede David Kosař z Právnické fakulty MU a podílí se na něm též Jozef Janovský (Oxford). V příštích třech letech bude zkoumat reflexi mezinárodního lidskoprávního "case-law" orgány veřejné moci v ČR a na Slovensku.

27. 11. 2015  

Listopadový Bulletin otevírá zpráva z jednání tzv. Benátské komise. České zástupkyně Veronika Bílková a Kateřina Šimáčková pro Bulletin opět shrnuly hlavní téma aktuálního zasedání, kterým byla tentokrát situace na Ukrajině. V rámci mezinárodní trestněprávní sekce se Katarína Hukelová věnuje vnitrostátnímu procesu s knězem obžalovaným za účast ve rwandské genocidě, který probíhal ve Francii. Lucia Krajčovicová z evropské sekce se zaměřuje na ochranu osobních údajů. ve světle nedávného rozhodnutí Soudního dvora EU, Martin Dominik se poté věnuje vyšetřování možných nelegálních praktik CIA, které probíhaly či probíhají na evropské půdě. Andrea Bittnerová ze sekce mezinárodní politika, byznys a lidská práva se ve svém příspěvku věnuje uprchlické krizi, a v rámci české sekce zkoumá Hana Gabrielová, jak se České republice daří v jejím úsilí o platovou rovnost mužů a žen. Kromě zajímavých statistických údajů se věnuje také důvodům, které k přetrvávající nerovnosti vedou.

Bulletin si můžete přečíst zde.


18. 11. 2015  

Anna Macíčková

Světoví experti se nedávno sjeli do švédského Stockholmu, aby diskutovali potenciál využití vody pro ochranu lidských práv a rozvoj. Vzhledem ke vzrůstající spotřebě se voda může v budoucnu stát přední strategickou surovinou.

Světová banka k této příležitosti vypracovala dokument, v němž rozebírá výzvy a možnosti řešení vodní problematiky ve spojení s trvale udržitelnými zásobami této tekutiny, městy odolnými proti změnám klimatu, přeshraniční spoluprací, genderovou rovností a s komerčními zdroji financování. Jedná se o především o pohled Světové banky, nicméně téma je velmi důležité.