Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

13. 3. 2013  

Únorovým Bulletinem zahajujeme náš zájem o téma byznys a lidská práva. Každý měsíc se mu bude věnovat nově přejmenovaná sekce "Mezinárodní politika, byznys a lidská práva". První text se zabývá lidskoprávními standardy v podnikání obecně.

12. 3. 2013  

V aktuálním čísle Bulletinu se můžete mimo jiné dozvědět něco více o práci v týmu obhájce osoby podezřelé z válečných zločinů u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.

Únorovým Bulletinem také zahajujeme náš zájem o téma byznys a lidská práva.

Bulletin si můžete přečíst zde.

1. 3. 2013  

Ne každému se podaří zúročit své oborové znalosti již při studiu. Monika Mareková, absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a členka Centra pro lidská práva a demokratizaci, to však dokázala. Odhalila, že dosavadní právní úprava je pro cizince diskriminační a vydobyla pro všechny zahraniční studenty, navštěvující české školy, slevu na cestovné. Cesta od prvotní myšlenky k cíli však trvala bezmála dva roky.

Více se dozvíte zde: http://www.hrdinou.cz/101-hrdinu/monika-marekova-88 .

Členka Centra komentovala rozsudek Lutsenko proti Ukrajině

V lednovém Přehledu rozsudků ESLP (č. 1/2013) vyšel komentář Heleny Bončkové k rozsudku Lutsenko proti Ukrajině.

Tento rozsudek je v mnoha ohledech přelomový, jedná se totiž o první oficiální příspěvek Evropského soudu pro lidská práva k debatě o politizaci soudních procesů s bývalými členy "oranžové" vlády Julie Tymošenkové. ESLP ve věci bývalého ministra vnitra Lutsenka shledal hned několik porušení práva na svobodu a osobní bezpečnost (čl. 5 Úmluvy), jakož i omezení výkonu práv k jinému účelu, než k tomu, pro který byla určena (čl. 18 Úmluvy).

Vyšel lednový Bulletin Centra s novinkami ze světa lidských práv

Vedle shrnutí toto nejdůležitějšího, co se odehrálo v roce 2012 v oblasti mezinárodní trestní justice, se můžete těšit zejména na informace o dění u Výboru OSN pro lidská práva a také na další zásadní příspěvek Evropského soudu pro lidská práva k tématu náboženské svobody.

Bulletin si můžete přečíst zde.

1. 2. 2013  

 

Do 15. března 2013 je možné se hlásit do ročního programu European Master in Human Rights and Democratisation (E.MA), který probíhá ve spolupráci více než čtyřiceti evropských univerzit.

O PROGRAMU E.MA

Program E.MA poskytuje posluchačům multidisciplinární přístup, jenž nahlíží na problematiku lidských práv a demokratizace optikou různých oborů. Program je orientován na získání jak teoretických, tak praktických dovedností. V roli přednášejících působí akademici z oboru, experti i zástupci mezinárodních i neziskových organizací.

Absolventi programu se mohou následně uplatnit zejména v mezinárodních organizacích, veřejné správě či v akademické sféře.